Tiedote

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa haki lähes 76 000 hakijaa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö Opiskelijavalinnat
Uudistunut perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 22.3. Yhteishaussa haki yhteensä 75 737 hakijaa. Tänä vuonna kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haettiin samassa haussa aiempien erillisten hakujen sijaan.
Kaksi opiskelijaa kahvitauolla.

Yhteishaussa oli mukana seuraavat koulutukset:

  • ammatilliset perustutkinnot
  • lukiokoulutus
  • tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi-linjat

Perusopetuksen päättäviä on tänä keväänä kaikkiaan noin 61 700, joista noin 60 700 haki yhteishaussa. Oppivelvollisuuslain viimevuotisen uudistumisen myötä peruskoulun päättävillä on nyt velvollisuus hakea jatkokoulutukseen ja tämä hakeutumisvelvollisuus toteutui siis hyvin. Hakeutumisvelvoitteen voi täyttää myös hakemalla koulutukseen jatkuvassa haussa.

95 % peruskoulun päättävistä haki lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen 

Perusopetuksen päättävistä hakijoista 95 % haki ensisijaisesti tutkintoon johtavaan koulutukseen, eli ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. 42 % perusopetuksen päättävistä hakijoista haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 53 % lukioon. Ammatillisissa perustutkinnoissa ja lukioissa haettavana on yhteensä noin 79 000 aloituspaikkaa.

Lukioihin haki tänä keväänä ensisijaisesti 34 300 nuorta, noin 840 vähemmän kuin viime vuonna.

Koko maassa on tarjolla noin 39 280 lukiopaikkaa, joista noin 2 440 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.

Ammatilliseen koulutukseen (yleisopetuksena järjestettävä) haki ensisijaisesti noin 29 400 hakijaa, mikä on noin 7 600 vähemmän kuin viime vuonna. Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 39 750, joista 1 940 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävien koulutusten suosio kasvoi huimasti

Vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen haki ensisijaisesti 9 200 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 7 100. Hakijoita oli yli 5 500 enemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja oli tarjolla yhteensä 6 450.

Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 7 900, tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) 450 sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) 640.

TUVA-koulutukseen haki 1 790 ja kansanopistojen opistovuosilinjoille 980 ensisijaista hakijaa

Uusi TUVA-koulutus korvaa aiemmat valmistavat koulutukset eli kymppiluokan, VALMA-koulutuksen sekä LUVA-koulutuksen. TUVA-koulutukseen haki yhteishaussa yhteensä 1 790 ensisijaista hakijaa. Viime vuonna valmistaviin koulutuksiin (kymppiluokka, VALMA-koulutus ja LUVA-koulutus) haki ensisijaisesti 5 090 hakijaa. TUVA-koulutuksissa on tarjolla yhteensä 5 720 aloituspaikkaa. 

Kansanopistot järjestävät ensi syksynä toista kertaa uutta oppivelvollisten opistovuosi -linjaa. Opistovuosi-linjoille haki ensisijaisesti yhteensä 980 hakijaa. Paikkoja opistovuosi-linjoilla oli haussa yhteensä 1 150.

Kohti valintoja

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeita sekä haastatteluja huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin tai haastatteluun huhtikuun alkupuolella. Oppilaitos voi myös tarvittaessa arvioida hakijan kielitaidon riittävyyden.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 16.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 30.6.

Myös jatkuvien hakujen kautta voi päästä opiskelemaan

Oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja muun muassa täyttääkseen valtakunnallisissa hauissa vapaiksi jääneitä paikkoja. Jatkuvan haun koulutustarjonta ja hakuohjeet löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta.

Jos perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, opinto-ohjaajat antavat oppivelvolliselle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Lisätietoja

Asiantuntija Satu Hornborg, puh. 029 533 1314, satu.hornborg [at] oph.fi

Tiedotetta korjattu: Kansanopistot järjestävät opistovuosi-opetusta ensi syksynä toista kertaa, eikä ensimmäistä, kuten tiedotteessa aiemmin kerrottiin.