Tiedote

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten uudet opiskelijat on valittu

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vapaa sivistystyö Opiskelijavalinnat
Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin yhteishaussa haki 76 000 hakijaa, joista 68 800 sai opiskelupaikan. Uudistuneessa yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa mukana kaikki perusopetuksen jälkeinen koulutus. Hakijoista 91 % sai opiskelupaikan.
Kaksi miestä opiskelijakirjaston sohvalla lukemassa. Taustalla muita pöydän ääressä.

Tänä vuonna uudistuneessa yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa mukana kaikki perusopetuksen jälkeinen koulutus. Haettavissa oleviin koulutuksiin kuuluvat ammatilliset perustutkinnot sekä lukiokoulutus, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus, kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut opistovuosilinjat sekä tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus. 1.8.2022 alkaen ensimmäistä kertaa järjestettävä TUVA-koulutus korvaa aiemmat valmistavat koulutukset eli kymppiluokan, ammatilliseen koulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen sekä lukiokoulutukseen valmistavan LUVA-koulutuksen.

Yhteishaun uudistuminen on osa viime vuonna voimaan tullutta oppivelvollisuuden laajentumista. Uudistuksen myötä oppivelvollisten tulee hakea toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä.

Perusopetuksen päättävistä 97 % sai opiskelupaikan yhteishaussa

Yhteishaussa haki 60 800 perusopetuksen päättävää, joista 59 200 sai opiskelupaikan. Heistä 24 400 (42 %) hyväksyttiin ammatilliseen koulutukseen ja 30 700 (52 %) lukiokoulutukseen. Viime vuonna hyväksytyt jakautuivat samassa suhteessa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välillä.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 29 400 hakijaa. Kaiken kaikkiaan ammatilliseen koulutukseen hyväksyttiin tässä vaiheessa 31 800 hakijaa. Lukiokoulutukseen haki tänä keväänä 34 300 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 31 400. Ruotsinkielisiin koulutuksiin hyväksyttiin 3 700 hakijaa.

Vaativan erityisen tuen koulutuksiin haki tänä vuonna ennätysmäärä hakijoita, 9 200. Heistä opiskelupaikan sai 5 400, joista 4 550 oli perusopetuksen päättäviä. TUVA-koulutukseen hyväksyttiin yhteensä 3 460 hakijaa, kun ensisijaisia hakijoita oli 1 790. Kansanopistojen opistovuosilinjoille haki 980 hakijaa, joista 600 hyväksyttiin.

Tiedot opiskelupaikoista jaetaan hakijoille ensisijaisesti sähköpostitse

Oppilaitokset julkaisevat kevään yhteishaun tulokset 16.6. alkaen. Kaikki haun yhteydessä sähköpostiosoitteensa antaneet hakijat saavat sähköpostilla tiedon opiskelijavalinnan tilanteesta sekä linkin opiskelupaikan vastaanottamiseen. Jos hakija ei ole antanut sähköpostiosoitettaan, hän saa tiedon opiskelijavalinnasta kirjeitse. Ilman opiskelupaikkaa jääneet saavat sähköpostin lisäksi kirjeitse tiedon yhteishakutuloksista ja muista mahdollisuuksista saada opiskelupaikka.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 30.6. mennessä.

Kesän aikana on mahdollista hakea myös jatkuvissa hauissa

Ilman opiskelupaikkaa jäänyt hakija voi vielä tulla valituksi varasijalta kesän aikana. Varasijat ovat voimassa 19.8. saakka. Tämän lisäksi oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja, joissa on mahdollista hakea yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille.

Jos perusopetuksen päättävä ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen opinto-ohjaajat antavat oppivelvolliselle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy 26.8. nuoren asuinkunnalle.

Tietoa koulutustarjonnasta ja hakuohjeita löytyy oppilaitosten verkkosivuilta sekä Opintopolusta.

Lisätietoja
Asiantuntija Satu Hornborg, puh. 029 533 1314, etunimi.sukunimi [at] oph.fi