Tiedote

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 22. helmikuuta

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Opiskelijavalinnat
Uudistuneessa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voi ensimmäistä kertaa hakea yhdellä hakulomakkeella kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin.
Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.

Yhteishakuun on yhdistetty aiemmat kolme erillistä valtakunnallista hakua toisen asteen opintoihin. Haku on avoinna opintopolku.fi-sivulla 22.2.–22.3.2022.

Yhteishaussa haettavana olevat koulutukset ovat:

  • ammatilliset perustutkinnot
  • lukiokoulutus
  • tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat

Yhteishaussa tarjolla yli 86 000 opiskelupaikkaa

Yhteishaussa on tarjolla 86 200 opiskelupaikkaa, joista 38 775 ammatilliseen ja 39 200 lukiokoulutukseen. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on tänä keväänä tarjolla muutama tuhat vähemmän kuin aiemmin, sillä lukion suorittaneille tarkoitetut aloituspaikat eivät enää ole mukana yhteishaussa.

Ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa on tarjolla 2 730 ja ruotsinkielisissä ammatillisissa perustutkinnoissa 2 170 aloituspaikkaa.

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus korvaa aiemmat valmistavat koulutukset eli kymppiluokan, VALMA-koulutuksen sekä LUVA-koulutuksen. TUVA-koulutukseen on tarjolla yhteensä 4 770 aloituspaikkaa, joista 140 ruotsinkielisessä koulutuksessa.

TUVA-koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka tarvitsevat vielä valmentavaa koulutusta ennen tutkintokoulutukseen hakeutumista. Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista. TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

Erityisoppilaitoksissa on haettavana noin 2 270 aloituspaikkaa, joista noin 950 on vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin. Erityisoppilaitoksissa on haettavana myös noin 740 aloituspaikkaa TUVA-koulutukseen ja noin 580 aloituspaikkaa TELMA-koulutukseen. Aloituspaikoista noin 60 on ruotsinkielisessä koulutuksessa. Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät koulutukset on tarkoitettu hakijoille, jotka tarvitsevat tukea vaikean oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden takia.

Oppivelvollisten opistovuosi -linjoilla on tarjolla yhteensä 1 180 paikkaa.

Yhteishaku on oppivelvollisten päähakuväylä

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Ammatillisen tutkinnon, korkeakoulututkinnon tai lukion jo suorittaneet sen sijaan hakevat jatko-opintoihin jatkuvan haun kautta.

Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Yhteishaku on oppivelvollisten päähakuväylä, jonka kautta oppivelvollinen voi täyttää hakeutumisvelvoitteensa.

Uudessa yhteishaussa hakija voi esittää 1–7 hakutoivetta. Hakija asettaa hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen ja hänet valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää. Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana.

Oppilaitokset voivat järjestää pääsykokeita tai haastatteluja hakijoille. Oppilaitos voi halutessaan myös arvioida hakijan kielitaidon, jos tarpeen. Oppilaitokset kutsuvat hakijat pääsykokeisiin huhtikuun aikana.

Valintojen tulokset julkaistaan kesäkuussa

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta käytössä ovat valtakunnalliset valintaperusteet. TUVA-koulutuksen, vaativan erityisen tuen koulutusten sekä oppivelvollisten opistovuosi -linjojen osalta koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista. Valintaperusteet ja tarkemmat ohjeet hakemiseen löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Oppilaitokset julkaisevat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 16.6. Hakija saa tulokset sähköpostiinsa, jos on antanut hakulomakkeella sähköpostiosoitteensa. Myös ilman opiskelupaikkaa jääneet saavat Opintopolku-palvelusta sähköpostin, jossa on kerrottu hakijan hakutoiveiden tilanteesta.

Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa, perusopetuksen järjestäjän tehtävä on ohjata hakijaa hakeutumisessa vielä kesän ajan. Kesällä on käynnissä oppilaitosten omia jatkuvia hakuja, joissa on tarjolla yhteishaussa vapaaksi jääneitä paikkoja.

Opintopolun neuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä

Opintopolun hakuneuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Puhelinneuvonta on auki hakuaikana arkisin 9.30–13 ja hakuajan viimeisenä päivänä 22.3. klo 9.30‒15.00.

Neuvonnan yhteystiedot:
puh. 029 533 1010
neuvonta [at] opintopolku.fi

Lisätietoja

Asiantuntija Satu Hornborg, puh. 029 533 1314, satu.hornborg [at] oph.fi