Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan koulutus uudistuu eurooppalaisessa yhteistyössä

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Syyskuussa 2022 Opetushallitus järjesti temaattisen webinaarin, jossa kolme päättynyttä Erasmus+ strategista kumppanuushanketta pääsi kertomaan käytännön esimerkein, miten sosiaali- ja terveysalan koulutusta uudistetaan eurooppalaisessa yhteistyössä. Osallistujina oli lähes 70 korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja sidosryhmien edustajaa.
Kädet tietokoneen edessä.

Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoi Preconception Health of Youth, bridging the gap in and through education, PreconNet -hankkeesta, jossa on kehitetty digitaalista oppimateriaalia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen hedelmällisyyden suojelun ja raskautta edeltävän hoidon ja ohjauksen näkökulmasta. Hankkeessa on tuotu opetukseen terveyden edistämisen ja elämänkulkunäkökulmaa. Tuloksena valmistui englanninkielinen sivusto, jossa on aihetta koskevaa yleistajuista oppimateriaalia, blogeja ja videoita. Verkkosivuilla on ollut jo 44 000 kävijää.

Turun ammattikorkeakoulun Empowering Residential Child Care through Interprofessional Training, ERCCI -hankkeessa on kehitetty lastensuojelun opetuksen sisältöä ja opetuksen digitalisaatiota. Tuloksena on lastensuojeluun jatkuvan oppimisen MOOC-kurssi, jonka kuudessa moduulissa on yli sata oppimistehtävää. Hankkeen koordinaattori Eeva Timonen-Kallio kertoi, että hankkeessa tarvittiin perusteelliset taustakeskustelut, jotta saatiin aikaan yhteinen näkemys pedagogiikasta ja etenkin verkkopedagogiikasta kulttuurierojen yli. Opiskelijat olivat vahvasti mukana yhteiskehittämässä verkko-oppimateriaalia.

Ullamari Tuominen ja Miika Kuusisto LAB-ammattikorkeakoulusta kertoivat, miten Healthcare Logistics Education and Learning Pathway, HELP -hankkeessa kehitettiin hoitologistiikan kansainvälinen koulutuspolku toiselta asteelta aina tohtorin tutkintoon saakka. Hoitologistiikka luo saumattoman hoitoprosessin yhdistämällä logistiikan hoitoon. Tämä sekä laskee terveydenhoidon kustannuksia että parantaa hoitotyön laatua ja turvallisuutta. Uudessa koulutuksessa yhdistyy kolme alaa: hoitotyö, liiketoiminta ja logistiikka.

Pandemia-ajan hankkeet todellisia digiloikkaajia

Kaikissa hankkeissa on kehitetty kokonaan uusia opetus- ja oppimismateriaaleja, joita ei ollut ennestään olemassa missään maassa. Uraauurtava työ on ollut haastavaa mutta palkitsevaa. Koronapandemia antoi konkreettisen sysäyksen muuttaa suhtautumista verkko-opetukseen, johon opettajat olivat vielä hankkeiden alkumetreillä suhtautuneet hieman epäilevästi. Opiskelijat olivat sen sijaan heti innostuneita.

Kaikki puhujat olivat samaa mieltä siitä, että toisilta oppiminen ja oman osaamisen laajentaminen sekä syventäminen monialaisessa ja moniammatillisessa ryhmässä on parasta antia kansainvälisessä yhteistyössä. Hankkeet ovat nostaneet korkeakoulujen profiilia kyseisillä aloilla ja auttaneet rakentamaan sekä kansainvälisiä että kansallisia verkostoja, joissa yhteistyö jatkuu. Puhujat muistuttivat, että Erasmus+ -hankkeet ovat yksi askel pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Viidellä viime hakukierroksella Erasmus+ -ohjelmasta on rahoitettu yhteensä 47 kumppanuushanketta. Näistä yli neljäsosa koskee sosiaali- ja terveysalaa, mm. hoitotyön käytänteitä eri näkökulmista, mielenterveyteen, ikääntymiseen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyviä teemoja. Kaikissa hankkeissa tuotetaan digitaalisia opetus- ja oppimismateriaaleja.