Uutinen

Suomalaiset organisaatiot menestyivät Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden haussa

Ammatillinen koulutus Globaali yhteistyö Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen Kestävä kehitys Koulutuksen kehittäminen
Viisi suomalaista organisaatiota sai rahoitusta Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden haussa. Kolme organisaatioista toimii hankkeen koordinaattorina ja kaksi hankepartnerin roolissa. Hakemuksia jätettiin yhteensä 121 ja rahoitusta myönnettiin 58 hankkeelle yhteensä 21,3 M €.
opiskelijat koneen äärellä

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet (Erasmus+ Capacity Building in the field of Vocational Education and Training) oli ensimmäistä kertaa haettavana keväällä 2022 päättyneellä hakukierroksella. Suomalaiset ammatillisen koulutuksen toimijat olivat ilahduttavan kiinnostuneita toiminnosta ja hakemukset pärjäsivät hyvin kaikkialta maailmasta tulleiden hakemusten joukossa. Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on kehittää Erasmus+ -ohjelman ulkopuolisten maiden ammatillista koulutusta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa muun muassa ammatillisen koulutuksen kykyä vastata työelämän tarpeisiin, parantaa henkilöstön osaamista, oppilaitosten johtamista ja laadunhallintaa sekä edistää kansainvälistymistä.

Suomesta rahoitusta sai kaikkiaan viisi organisaatiota. Koordinaattoreina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Omnia Education Partnerships Oy ja Koulutuskuntayhtymä OSAO. Ammattiopisto Luovi (Hengitysliitto ry) ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat hankepartnereina. Ammattiopisto Luovi on mukana kolmessa hankkeessa partnerin roolissa. Lisäksi Vaasan ammattiopisto Vamia on mukana niin sanottuna hiljaisena partnerina. Suomalaisten organisaatioiden rahoitusosuus on yhteensä noin 650 000 €. Hankkeiden kokonaisbudjetit ovat enintään 400 000 € ja kesto enintään kolme vuotta. Rahoitusta saaneissa hankkeissa suomalaiset organisaatiot kehittävät ammatillista koulutusta Ghanassa, Senegalissa, Egyptissä, Tansaniassa ja Länsi-Balkanilla. Teemat hankkeissa nivoutuvat esimerkiksi opettajien pedagogisen osaamisen kehittämiseen, osallisuuteen, yrittäjyysosaamiseen sekä työelämäyhteistyön ja opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Ammattiopisto Luovin kansainvälisyyspäällikkö Mari Kontturi kertoo hankkeiden liittyvän vahvasti oppilaitoksen strategiaan ja tukevan Luovin henkilöstön osaamisen kehittämistä, asiantuntijuuden vahvistamista ja kulttuurituntemuksen lisäämistä.

- Saamme hyvää kokemusta myös kehittyviltä markkinoilta ja valmiuksia jatkossa isompiin yhteistyökuvioihin. Hankkeet laajentavat kumppanuusverkostoamme niin Euroopassa kuin kohdemaissa sekä vahvistavat toisen asteen ja korkeakoulutuksen kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeet tarjoavat uusia mahdollisuuksia Luovin opiskelijoille globaalin liikkuvuuden ja kotikansainvälistyminen kautta, Kontturi sanoo.

Seuraava haku alkuvuodesta 2023

Seuraava ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden haku päättyy alkuvuodesta 2023. Komissio ja Opetushallitus järjestävät infotilaisuudet joulukuussa kaikille kiinnostuneille. Tarkemmat ajankohdat julkaistaan syksyn kuluessa. Toimintoa hallinnoi Euroopan komission toimeenpanovirasto EACEA, Opetushallitus tiedottaa toiminnosta Suomessa ja tarjoaa EACEA:n ohella myös hakuneuvontaa.