Uutinen

Suomalaiskorkeakoulut menestyivät jälleen Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -hakukierroksella

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on julkistanut Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -hakukierroksen tulokset. Peräti kahdeksan suomalaista korkeakoulua on mukana valituissa 20 verkostossa.
Kuvituskuva: Kaksi henkilöä istuu portailla

Eurooppalaiset yliopistot -hakukierroksella 2022 myönnettiin rahoitusta ennätykselliset 272 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin 16 verkostolle, jotka jatkavat toimintaansa ja neljälle uudelle verkostolle. Kullekin verkostolle myönnettiin enimmillään 14,4 miljoonaa euroa neljäksi vuodeksi. Kaikkiaan Eurooppalaiset yliopistot -verkostoja on nyt 44, sillä vuoden 2020 haussa rahoitettiin 24 verkostoa. Verkostot edustavat 340 korkeakoulua 31 maasta.

Suomalaiskorkeakoulut menestyivät erinomaisesti ja ovat mukana kahdeksassa Eurooppalaiset yliopistot- verkostossa, jotka saivat rahoitusta vuoden 2022 haussa. Kolmen hakukierroksen jälkeen suomalaiset korkeakoulut ovat mukana kaikkiaan 14 verkostossa. Suomi on siten hyvin edustettuna tässä uraauurtavassa korkeakoulutuksen kehittämistyössä.

Suomalaisia korkeakouluja on mukana seuraavissa vuonna 2022 rahoitetuissa verkostoissa:

  • CHARMEIGHT ∞: Challenge-Driven, Accessible, Research-based and Mobile European University, uusi suomalainen jäsen Åbo Akademi
  • Uusi! EU4DUAL: European Dual Studies University, Savonia -ammattikorkeakoulu
  • Uusi! INGENIUM: INGENIUM – European University, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • ECIUn+: ECIU University, Tampereen yliopisto
  • FORTHEM: Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility, Jyväskylän yliopisto
  • UNA.Universitas: Una Europa, Helsingin yliopisto, liittynyt verkostoon 2019
  • Unite: UNITE! University Network for Innovation, Technology and Engineering, Aalto yliopisto
  • YUFE 2030: Young Universities for the Future of Europe Alliance, Itä-Suomen yliopisto

Vuoden 2022 haussa rahoitusta oli haettavissa kahdessa eri aiheessa. Ensimmäisessä aiheessa tavoitteena on syventää ja laajentaa aiempaa yhteistyötä. Haku oli suunnattu olemassa oleville kansainvälisille yhteistyöverkostoille, etenkin vuonna 2019 valituille Eurooppalaisille yliopistoille. Toisessa aiheessa oli haettavissa tukea uuden Eurooppalaiset yliopistot -verkoston perustamiseen.

Hakukierroksella jätettiin 52 hakemusta, joista 31 hakemusta tähtäsi uusien verkostojen rakentamiseen.

Kaikki neljä suomalaista korkeakoulua, jotka saivat rahoitusta ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2019, onnistuivat myös varmistamaan jatkorahoituksen 2022 hakukierroksella. Tämän lisäksi kahteen vanhaan verkostoon on liittynyt suomalainen korkeakoulu uutena mukaan.

Myös neljälle uudelle verkostolle myönnettiin rahoitus vuoden 2022 hakukierroksella. Näistä neljästä verkostosta kahdessa oli mukana suomalainen korkeakoulu. Verkostoissa tehdään syvää koko korkeakoulun kattavaa yhteistyötä, joten yksi korkeakoulu voi osallistua vain yhteen verkostoon.

Eurooppalaiset yliopistot mahdollistavat innovatiivista ja syvällistä yhteistyötä

Eurooppalaiset yliopistot -verkostojen (European Universities) tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta. Verkostot koostavat keskimäärin yhdeksän korkeakoulun ylikansallisia alliansseja, joihin voi kuulua erityyppisiä oppilaitoksia. Verkostot kattavat laajan maantieteellisen alueen Euroopassa.

Yhdessä verkostojen korkeakoulut etsivät uusia tapoja pitkän aikavälin rakenteelliseen, kestävään ja järjestelmälliseen yhteistyöhön koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan alalla.

Eurooppalaiset korkeakouluverkostot -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista vuoteen 2025 mennessä. Korkeakoulutuksen eurooppalaisessa strategiassa (European Strategy for Universities) on myös määritetty tavoite, jossa vuoteen 2024 mennessä Eurooppalaiset yliopistot -verkostoja on 60 ja verkostot kattavat toiminnallaan yli 500 korkeakoulua. Tämän toteuttamiseen komissio on varannut 1.1 miljardia euroa Erasmus+ -ohjelmassa vuosille 2021-2027.

Seuraava hakukuulutus julkaistaan syksyllä 2022, jolloin rahoitetaan jälleen olemassa olevia verkostoja sekä uusien verkostojen luomista.