Uutinen

Suomalaismenestystä Euroopan unionin urheilun pilottihauissa

Ohjelmat Liikunta ja urheilu Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Urheilun pilottihankkeilla haetaan ratkaisuja ruohonjuuritason liikunta- ja urheilutoiminnan innovointiin, pakolaisten integrointiin ja osallistamiseen urheilun avulla ja tutkintavalmiuksien kehittämiseen dopingin torjumiseksi Euroopassa.
Kuvituskuva tikkataulu

Kaikkiaan jaossa oli yhteensä 5,5 miljoona euroa, josta rahoitusta myönnettiin 17 organisaatiolle. Tuettujen joukosta löytyy myös suomalaista liikunta- ja urheilusektorin osaamista, sillä Espoon kaupungin liikuntapalvelut ja Finlands Svenska Idrott ovat rahoitusta saaneiden tahojen joukossa. Ne kotiuttavat yhdessä yli 10% siivun Suomeen pilottihakujen kokonaisbudjetista.

Espoon kaupungin liikuntapalveluille myönnettiin ruohonjuuritason pilotointiin 381 000 euron suuruinen avustus, jolla ratkaistaan urheilun ja liikunnan digitalisoitumisen tuomia haasteita sekä tuetaan uusia ilmiöitä kuten liikuntapelaamista ja e-urheilua. Tarkoituksena on löytää yhdessä seurojen ja toimijoiden kanssa uusia, nuoria kiinnostavia toiminnan muotoja, joissa yhdistyvät urheilu, liikunta ja digitalisuus. Yhteensä tukea myönnettiin kuudelle taholle. Espoolaiset pääsevät hankkeen myötä verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan mm. Saksan ja Hollannin kansallisten olympiakomiteoiden sekä Espanjan kansallisen jalkapalloliiton kanssa.

Finlands Svenska Idrott (FSI) sai 211 000 € avustuksen integrointiin urheilun avulla. Hankkeessa kehitetään yhdessä kumppaniorganisaatio HUMAKin, varsinaissuomalaisten urheiluseurojen ja vastaanottokeskusten kanssa pakolaistaustaisille polku harrastamiseen. Oppien ja kokemusten myötä lisätään moninaisuutta liikunnan ja urheilun harrastajissa tukemalla heitä urheilun harrastamisessa. Samalla seuratoimijoille kertyy osaamista ja toimintamalleja erilaisten tarpeiden kohtaamiseen. Tukea myönnettiin yhteensä kymmenelle organisaatiolle, joista FSI:n hankkeelle myönnettiin suurin avustus.

Johtaja Tiina Kivisaari Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueelta iloitsee suomalaisten menestyksestä:

- On ilahduttavaa, että suomalaiset toimijat osallistuvat näihin EU:n hankekisoihin ja hyödyntävät EU:n tarjoamaa rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja verkostoituivat kansainvälisesti.

Komissio julkaisi viime keväänä parlamentin budjettialoitteesta nämä kolme erillistä urheilun pilottihakua, jotka liittyivät kolmeen urheilun pääpainopisteeseen eli inklusiivisemman urheilun, ruohonjuuritason liikunnan ja urheilun tukemiseen sekä urheilun integriteetin vahvistamiseen.

Liikunta- ja urheilusektorin eurooppalaista yhteistyötä rahoittaa Erasmus+ -ohjelma. Suomessa Opetushallitus neuvoo ja tukee sektorilla toimivia hakuprosessissa.

Lisätietoa: 

  • Espoon liikuntapalvelut: elektronisen urheilun koordinaattori Kimmo Leinonen kimmo.leinonen(at)espoo.fi / puh. 040 6394696
  • Finlands Svenska Idrott: vastuullisuuspäällikkö Tarja Krum tarja.krum(at)fsi.fi / puh. 040 621 2560
  • Erasmus+ Sport: vastaava asiantuntija Terhi Liintola terhi.liintola(at)oph.fi / puh. 0295 338504