Uutinen

Suomeen tänä vuonna kaksi EU:n Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkintoa

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa
Vuoden 2022 Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen saajat julkistettiin kesäkuun lopussa. Suomesta palkinnon sai peräti kaksi hanketta: Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -toiminta sekä Kansallismuseon ja Saamelaismuseo Siidan yhteistyössä toteuttama kulttuuriperinnön palauttaminen Saamenmaalle. Palkinnot jaetaan syyskuussa Prahassa.
EU:n kulttuuriperintöpalkinnon saivat kulttuuriperinnön palauttaminen Saamenmaalle sekä Mestarit ja kisällit -toiminta

Palkinnot jaettiin viidessä eri luokassa. Mestarit ja kisällit palkittiin kategoriassa Koulutus, valmennus ja taidot, kulttuuriperinnön palauttaminen Saamenmaalle kategoriassa Kansalaisten aktivointi ja tietoisuuden lisääminen. Tunnustus merkittävästä saavutuksesta Euroopan kulttuuriperinnön parissa myönnettiin tänä vuonna 30 palkinnonsaajalle 18 maasta.

Mestarit ja kisällit -toiminta saattoi yhteen satoja nuoria ja ikäihmisiä

Mestarit ja kisällit ovat ylisukupolvisia toimintaryhmiä, joissa ikäihmiset ja lapset tai nuoret kohtaavat tasa-arvoisina paikallisen kulttuuriperinnön äärellä. Mallin keskeinen idea on, että kaikki oppivat toisiltaan ja pääsevät hyödyntämään omaa osaamistaan. Toimintaan on jo osallistunut satoja lapsia, nuoria ja ikäihmisiä eri puolilla Suomea. Palkintolautakunta toteaa perusteluissaan, että mallia voidaan kopioida ja hyödyntää muualla varsin helposti, ja siitä voi tulla merkityksellinen yhteisöille joka puolella Eurooppaa

Saamelaisesineiden kotiinpaluu lähetti merkittävän viestin

Suomen kansallismuseo palautti vuonna 2021 vuosina 1830–1998 muodostuneen saamelaiskokoelmansa Saamenmaalle, Saamelaismuseo Siidaan. Vuonna 2017 alkaneen palauttamis- eli repatriaatioprosessin tavoitteina oli lisätä saamelaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta saamelaisalueella sekä edistää kulttuurisia oikeuksia, moninaisuutta ja vuoropuhelua kestävän kehityksen perusedellytyksinä. Palautus nosti esiin kulttuuriperinnön kotiuttamisen merkityksen ja synnytti julkista keskustelua aiheesta. Palkintolautakunnan mukaan saamelaisesineiden kotiinpaluu lähettää merkittävän ja rohkaisevan viestin esineiden palauttamisen ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen tarpeesta.

Voittajat palkitaan syksyllä, yleisöäänestys käynnissä

Voittajia juhlitaan European Heritage Awards Ceremony -kulttuuriperintögaalassa, joka pidetään 26. syyskuuta Prahassa. Gaalassa julkistetaan myös voittajien joukosta valittavat Grand Prix -palkinnon sekä yleisöpalkinnon saajat. Yleisön suosikin äänestys on avoinna syyskuun puoliväliin asti.

Vuodesta 2002 asti jaettu Europa Nostra -palkinto on kulttuuriperintöalan korkein eurooppalainen tunnustus. Sen tarkoituksena on nostaa esiin alan hienoja saavutuksia sekä levittää parhaita toimintamalleja. Palkintoa rahoitetaan EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta.