Tiedote

Suomen uhanalaisen romanikielen elvytysohjelma turvaa romanikielen siirtymistä sukupolvelta toiselle

Ajankohtaista
Tänään julkaistavan Suomen romanikielen elvytysohjelman tavoitteena on elvyttää, tukea ja vahvistaa romanikieltä. Elvytysohjelmassa ehdotetaan muun muassa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että romanikielen opettajia ja ohjaajia valmistuu riittävä määrä. Myös romanikielisen oppimateriaalin kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Näin halutaan turvata romanikielen siirtyminen sukupolvelta toiselle myös tulevaisuudessa.
Romanilippu liehuu taivasta vasten.

Vain noin kolmannes Suomen romaneista arvioi hallitsevansa romanikieltä hyvin. Toisaalta romanikieltä kokonaan osaamattomia romaneja on vähän. Suomen romanikieli on silti uhanalainen, koska kieltä osaavat kuuluvat vanhempiin ikäluokkiin.

Opetushallitus julkaisee tänään Suomen romanikielen elvytysohjelman, joka sisältää 11 laajempaa toimenpide-ehdotusta kielen vahvistamiseksi. Ohjelmassa ehdotetaan muun muassa, että romanikielen opiskelijan opintopolkua kelpoiseksi opettajaksi selkiytetään yliopistossa. Samoin tulisi varmistaa, että romanikielen opettajia ja erilaisten kielikerhojen ohjaajia valmistuu riittävä määrä. Romanikielen opetuksen tueksi ehdotetaan lisäksi etäyhteyksiä hyödyntävää pilottihanketta sekä romanikielen oppimateriaalin kehittämistä edelleen.

Ohjelmassa esitetään myös, että romanikielistä kulttuuria vahvistetaan toteuttamalla muun muassa romanikielisiä lastenohjelmia, romanikielistä sosiaalista mediaa, romanikielinen kalenteri sekä romanikielistä kirjallisuutta, musiikkia ja muuta taidetta. Lisäksi ohjelmassa esitetään, että romanikielen hyvät taitajat ympäri Suomea kartoitettaisiin ja heidän kieliperintöään siirrettäisiin motivoituneille nuorille. Lisäksi käynnistettäisiin romanilasten kielenoppimista tukeva valtakunnallinen verkosto.

Romanikielen elvytysohjelman laatiminen kuuluu Suomen toisen romanipoliittisen ohjelman toimenpiteisiin vuosille 2018–2022, ja sen laadinta on Opetushallituksen vastuulla. Osa romanikielen elvytysohjelman toimenpiteistä kuuluu myös Suomen kolmannen romanipoliittisen ohjelman (Rompo3) toimenpiteisiin vuosille 2023–2030. Monet romanikielen elvytysohjelmaan liittyvät asiat siirtyvät seuraavalle hallituskaudelle.

– Elvytysohjelman toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2023–2030, eli seuraavan kahdeksan vuoden aikana vaatii vastuutahojen sitoutumista, yhteistyön koordinoimista ja rahoitusta. Romaniväestöltä kielen elvyttäminen puolestaan vaatii paljon innostusta ja työtä. Kielen elvyttämisen kannalta tärkeimpiä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret, sanoo opetusneuvos Susanna Rajala.

Suomen Kulttuurirahasto tukee Suomen romanikielen elvyttämistä sekä romanitaidetta ja -kulttuuria jopa miljoonalla eurolla vuosina 2023–2030.

Suomen romanikielen elvytysohjelma julkaistaan tänään Opetushallituksen, Kotimaisten kielten keskuksen ja Helsingin yliopiston järjestämässä seminaarissa Mo džiivel romani tšimb! – Eläköön romanikieli! 

Faktaa Suomen romaneista

Suomen romanit ovat perinteinen etninen, kulttuurinen ja kielellinen vähemmistö, joka on asunut Suomessa yli 500 vuotta. Arvioiden mukaan Suomen romaneja on Suomessa noin
10 000–12 000. Ruotsissa asuu lisäksi 3 000–5 000 Suomen romania.

Lisätietoja Susanna Rajala, opetusneuvos, etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. +358 29  533 1129