Uutinen

Suullisen kielitaidon arviointiin ja todistuskäytänteisiin muutoksia – koe mahdollista suorittaa myös suullisilla näytöillä

Opettajat ja kasvattajat Lukiokoulutus Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus on antanut ohjeet suullisen kokeen suorittamisesta ja todistuskäytänteistä. Uusi ohje koskee latinan kielen oppimääriä lukuun ottamatta kaikkia toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen oppimääriä.
Kuvituskuva, opiskelijat naureskelevat tunnilla

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten lukio-opintoihin on vuodesta 2010 lähtien kuulunut mahdollisuus suorittaa suullisen kielitaidon koe. Koe on suoritettu A- tai B1-oppimäärän valtakunnallisten valinnaisten opintojen yhteydessä.

Uusissa ohjeissa A- ja B1-oppimäärissä koe perustuu yhä Opetushallituksen tuottamaan suulliseen kokeeseen, jonka materiaalit ladataan toistaiseksi edelleen Opetushallituksen palvelusta suko.oph.fi. Koeformaattiin ei ole tullut muutoksia. Suurin muutos koskee todistuskäytänteitä. Suullisen kielitaidon kokeen todistus annetaan jatkossakin päättötodistuksen liitteenä. Muutokset koskevat ennen kaikkea todistukseen merkittäviä tietoja, kun lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan opiskeleville annetaan nyt numeroarvosanan lisäksi taitotasoarvio (A1.1 – C1.1).

Myös B2- ja B3-kielissä opiskelija voi jatkossa saada todistuksen suullisesta kielitaidosta päättötodistuksen liitteenä. Todistus annetaan päättötodistuksen liitteenä, mutta suullisen taidon osoittaminen on pyritty tekemään opettajille ja opiskelijoille mahdollisimman luontevaksi, opiskelun ohessa tapahtuvaksi osaamisen arvioinniksi.

Päivityksen myötä myös suullisen kokeen todistuspohjat on uudistettu. Pohjat ladataan Opetushallituksen palvelusta suko.oph.fi. Palvelusta löytyy myös kaikki muu päivitykseen liittyvä aineisto.

Opetushallitus rohkaisee kokeilemaan kokeen suorittamista näytöillä

Suullisen kokeen rinnalle on tuotu vaihtoehto suorittaa Opetushallituksen tuottama suullisen kielitaidon koe suullisilla näytöillä.

Rohkaisemme lukion opettajia ja opiskelijoita kokeilemaan suullisen kokeen suorittamista näytöillä. Suullinen kielitaito on oleellinen osa vuorovaikutusosaamista. Toivomme, että monimuotoisemmat mahdollisuudet antaa näyttöjä kasvattaa suullisen kielitaidon harjoittelua. Tavoitteena on, että jatkossa lukiosta valmistuu enemmän opiskelijoita, joilla on useammasta kielestä todistus suullisesta kielitaidosta. Näyttää mahdolliselta, että aiemmin kehitetystä koeformaatista voitaisiin tulevaisuudessa luopua, mutta vielä ei olla niin pitkällä, toteaa opetusneuvos Anu Halvari.

Opetushallituksen ohjeessa kuvataan reunaehdot näyttöjen kokoamiselle. Todistuskäytänteet ovat samat, kuin suullisen kielitaidon kokeen kohdalla.

Tutustu uuteen ohjeeseen ja tukimateriaaleihin

Opetushallituksen antaman ohjeen lisäksi kokeen suorittamiseen ja näyttöjen antamiseen liittyviä tukimateriaaleja on päivitetty. Materiaalia on erikseen opettajille ja opiskelijoille. Näitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan opiskelevat. Opetushallitus on myös julkaissut B2- ja B3-oppimääriin itsearviointitaulukot, joita opiskelijat itse tai opettajat voivat hyödyntää kuvaamaan kielitaidon tasoa.

Suko.oph.fi-palvelun lisäksi suullisen kielitaidon arviointiin liittyvä aineisto on todistuspohjia lukuun ottamatta saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilta. Löydät täältä nyt julkaistun uuden ohjeen sekä tukimateriaalit kokeen järjestelyihin sekä arviointiin.

Lisätietoja