Uutinen

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Palvelut Valtionosuudet
Kuvituskuva, tilastoja

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2022 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-1838-2022, 30.8.2022) lähetekirjeen ja koontilistan 31.8.2022.

Tiedonkeruulla kerätään tiedot aamu- ja iltapäivätoiminnasta, esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetystä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, taiteen perusopetuksesta sekä vapaan sivistystyön koulutuksesta. Lisäksi esi- ja perusopetuksen järjestäjien tulee antaa tieto yhteistoimintana toisen kunnan kanssa järjestetystä esi- ja/tai perusopetuksesta.

Kaikki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedot haetaan KOSKI-tietovarannosta.

Kyselyn tiedot annetaan www-lomakkeilla 20.-30.9.2022 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu valtionosuuden saajille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa Opetushallituksen sivuilta (linkki alla). 

Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-tiimin sähköpostiosoitteesta valtionosuudet [at] oph.fi () sekä puhelimitse tiimin asiantuntijoilta.