Uutinen

Taideteollisuusalan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet on julkaistu

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Humanistiset ja taidealat
Taideteollisuusalan perustutkinto antaa mahdollisuuksia kouluttautua monipuolisesti alan eri tehtäviin. Taideteollisuusalalle on tyypillistä esteettisyys, visuaalisuus, kulttuuriosaaminen, kädentaidot ja yrittäjyys. Taideteollisuusalan perustutkintoa uudistettaessa esillä olivat lisäksi asiakaslähtöisyyden, digitaalisuuden ja kiertotalouden näkökulmat. Uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2023.
Värikäs käsi.

Uusi yhteinen arviointikriteeristö käyttöön

Uudistuksessa muutettiin osaamisen arviointia ottamalla käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen osaamisen arviointikriteeristö. Osaamisen arvioinnin uudistuksella tavoitellaan niin arvioinnin helpottamista kuin sen luotettavuuden parantamista. Muutostyö edellytti ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua koko tutkinnossa. Lisäksi vahvistettiin ammattitaitovaatimusten osaamisperusteisuutta ja tarkistettiin ammattitaitovaatimusten sisältöjä sekä yhdenmukaistettiin osaamisen kuvaustapaa eri tutkinnon osien välillä. Lisäksi uudistuksessa vahvistettiin muun maussa asiakaslähtöisyyden, kiertotalouden ja digitaalisuuden näkökulmia. Huomiota kiinnitettiin myös tutkinnon perusteiden käytännön toimivuuteen työelämän näkökulmasta. 

Tutkinnon muodostuminen pysyi uudistuksessa ennallaan

Uudistustyössä tutkinnon muodostuminen ja tutkintonimikkeet pysyivät samoina ja tutkinnon osien nimet muuttuivat vain kahdessa tutkinnon osassa. Kaksi tutkinnon osaa uudistettiin samansisältöisiksi samanaikaisesti uudistetun tekstiili- ja muotialan perustutkinnon kanssa. Nämä kaksi tutkinnon osaa ovat pakollinen tutkinnon osa tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen sekä valinnainen tutkinnon osa verkkokauppaympäristössä toimiminen.

Taideteollisuusalan perustutkinnosta valmistuu artesaaneja, kelloseppiä ja mikromekaanikkoja

Vuonna 2021 suoritettiin 784 taideteollisuusalan perustutkintoa. Suurin koulutuksen järjestäjä taideteollisuusalan perustutkinnossa oli vuonna 2021 SASKY koulutuskuntayhtymä. Taideteollisuusalan perustutkinnosta valmistuu artesaaneja, kelloseppiä ja mikromekaanikkoja. Vuonna 2021 artesaaneja valmistui 751, kelloseppiä 13 ja mikromekaanikkoja 11. Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittajalla on mahdollisuus valita oman kiinnostuksensa mukaan yhdestätoista osaamisalasta. Vuonna 2021 osaamisaloista suosituimmat oli sisustusalan osaamisala (264) tuotteen valmistuksen osaamisala (198) ja puusepänalan osaamisala (74).

Keväällä 2023 tullaan järjestämään tilaisuus, jossa käydään yhdessä keskustellen läpi uusia tutkinnon perusteita. Tilaisuudesta tulee lisätietoa alkuvuodesta 2023.