Uutinen

”Tämä on iso ja uusia asia” – Erasmus+ Sport -hanke toi uudet suositukset lasten ja nuorten liikuntaan

Kokemuksia Liikunta ja urheilu Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Hyvinvointi Kansainvälistyminen
UKK-instituutti on tehnyt Erasmus+ Sport -yhteistyötä lähes kaikista EU-maista tulevien kumppanien kanssa. Kokemukset ovat niin hyviä, että instituutissa voitaisiin harkita jopa uuden hankkeen johtotehtäviä.
kuvituskuva Paripre
Slovakialaiset juniorijalkapallovalmentajat testaavat PARIPRE-hankkeen myötä käyttöön otettua alkulämmittelyohjelmaa

Moni liikunta-alalla työskentelevä sai hiljattain luettavakseen suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn. UKK-instituutti on ollut laatimassa suosituksia Erasmus+ Sport -avustuksella.

Monikansallisena yhteistyönä kootut suositukset julkaistiin suomeksi tämän vuoden huhtikuussa osana PARIPRE-hanketta. Hankkeeseen osallistuvat liikunta-alan toimijat Suomesta, Puolasta, Slovakiasta, Sloveniasta ja Tšekistä pyrkivät yhdessä vähentämään lasten ja nuorten liikuntavammoja.

Käytännössä liikuntavammoja pyritään ehkäisemään tuottamalla uutta tutkimusta ja jalkauttamalla tuloksia eteenpäin koulutuksen ja tiedotuksen kautta. Suomesta hankkeeseen osallistuu UKK-instituutti, jonka hankkeen slovakialainen koordinoija halusi nimenomaisesti mukaan.

Kolmivuotinen hanke on parhaillaan puolivälissä. UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämisjohtajan Mari Leppäsen mukaan yhteistyöstä ovat jo nyt hyötyneet sekä kansainväliset kumppanit että instituutti itse.

– UKK-instituutin rooli oli tuottaa nämä (lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyn) suositukset. Sen lisäksi annetaan asiantuntemusta, kun kumppanimaissa toteutetaan tutkimusta, Leppänen kertoo.

UKK-instituutilla on vuosien kokemus liikunta-alan tiedonkeruusta Suomessa. Nyt tätä osaamista hyödynnetään Suomen lisäksi myös PARIPRE-hankkeen kumppanimaissa, joissa selvitetään lasten ja nuorten liikuntavammojen yleisyyttä.

Leppäsen mukaan kaikki hanketyön hyödyt eivät kuitenkaan valu ulkomaille. Esimerkiksi tuoreet suositukset antavat täysin uutta tietoa kotimaiselle liikunta-alan kentälle.

– Tällaisia suosituksia ei ole aiemmin julkaistu Suomessa. Tämä on iso ja uusi asia.

 

Tutkimusta kannattaa tehdä yhdessä

UKK-instituutissa osataan tuottaa ja käsitellä tutkimustietoa myös omin voimin. Leppäsen mielestä Erasmus+ Sport -hankkeeseen osallistuminen parantaa kuitenkin instituutin työn tehokkuutta ja tavoittavuutta selvästi.

– Tutkimusmaailmassa on erittäin tärkeää tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Se mahdollistaa laajemmat aineistot ja analyysit, ja tulosten yleistettävyys paranee.

Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa myös laajemmat taloudelliset resurssit.

– Kyllä se on myös kustannusten kannalta tehokkaampaa tehdä yhdessä, kuin että kaikki puuhastelisi omiaan, Leppänen toteaa.

Erasmus+ Sport -avustukset ovat parantaneet UKK-instituutin tutkimustoiminnan rahoitusta entisestään. PARIPRE-hankkeessa UKK-instituutille jaettiin 67 000 euron osuus koko hankkeen 400 000 euron avustussummasta. UKK-instituutti on hyödyntänyt avustusta hanketyöntekijöiden palkkakustannuksiin sekä matkoihin kansainvälisten hankekumppaneiden luokse.

 

Hankkeen vetäminen täyttä realismia

PARIPRE ei ole ainoa Erasmus+ Sport -hanke, johon UKK-instituutti on osallistunut. Vuosina 2018–2020 UKK-instituutti auttoi EUPAMOS-hankkeessa peräti 17 muusta Euroopan maasta tullutta kumppania yhtenäistämään tapaa mitata liikkumista

Leppänen uskoo, että hyvin kokemusten ansiosta UKK-instituutissa on halua lähteä Erasmus+ Sport -hankkeisiin myös jatkossa.

– Tämä on tuonut paljon uutta meille UKK-instituutissa ja hyvää näkyvyyttä kansallisesti Suomessa.

Toistaiseksi UKK-instituutti on ollut vain kumppanina slovakialaisten ja portugalilaisten vetämissä hankkeissa. Leppänen ei sulje pois sitä, että UKK-instituutti voisi itse koordinoida Erasmus+ Sport -hanketta tulevaisuudessa.

Kansainvälisten hankkeiden koordinoiminen on kuitenkin suhteellisen työllistävää. Jos UKK-instituutti lähtisi koordinoimaan uutta hanketta, se Leppäsen mukaan todennäköisesti palkkaisi uuden työntekijän hankerahoituksen turvin.

UKK-instituutille Erasmus+ Sport hankkeen -koordinoiminen saattaa hyvinkin tulla vastaan, sillä instituutin tietotaito on kysyttyä tavaraa Euroopassa.

– Meillä on niin vahvaa ja spesifiä osaamista tietyllä tutkimusalla, että senkin kautta se koordinointi voisi olla mahdollista, Leppänen toteaa.

 

Teksti: Alberto Politi