Uutinen

”Täydennämme toisiamme erinomaisesti” – EU-hanke on tuonut vaasalaiselle ammattioppilaitokselle valtavasti verkostoja ja uusia tuulia koulutukseen

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Erasmus+ -ohjelmasta voi saada miljoonien eurojen avustuksen ammattikoulutusta kehittävälle hankkeelle. Ammattioppilaitos Vamiassa EU-rahoituksella uudistetaan koulutusta työelämän tarpeiden mukaiseksi.
Maapallo ja kädet Rajoitettu käyttöoikeus Erasmus+

Vaasalaisen ammattioppilaitoksen Vamian kansainvälisyyspäällikkö Katarina Sandbacka kertoo yllättyneensä EU-avustuksella saatavista hyödyistä. Vamian osallistuminen kansainväliseen akkuteollisuushankkeeseen on kasvattanut ammattioppilaitoksen verkostoja huomattavasti.

– Tässä hankkeessa on aivan valtava verkosto Euroopan tasolla. Tämä antaa meille hirveästi kontakteja, Sandbacka toteaa.

Sandbacka puhuu ALBATTS-hankkeesta. Hanke kokoaa yhteen ammattioppilaitoksia, yliopistoja, kuntia ja yrityksiä kaikkiaan kymmenestä Euroopan maasta. Yhteensä mukana olevia kumppaneita on 20. Nelivuotinen hanke on saanut lähes neljän miljoonan euron rahoituksen Erasmus+ -ohjelman kautta.

ALBATTS-hanke on niin kutsuttu eurooppalainen innovaatioyhteenliittymä. Käytännössä kyse on oppilaitosten, kuten ammattioppilaitosten, ja yrityselämän tarpeiden yhdistämisestä.

– Teemme Euroopan tasoista koulutusstrategiaa akkualalle. Hankkeessa kartoitetaan alan osaamistarvetta ja ammatteja. Sen jälkeen teemme oppimissisältöjä eri ammateille, Sandbacka tiivistää ALBATTS-hankkeen tarkoituksen.

Innovaatioyhteenliittymien keskeisenä tarkoituksena on auttaa oppilaitoksia sovittamaan koulutusta työelämän vaatimuksiin tietyllä alalla. Sandbacka uskookin, että ALBATTS-hankkeen ansiosta Vaasassa pystytään jatkossa tarjoamaan täysin uutta koulutusta akkualalla.

Uusi kollega Portugalista

Nelivuotinen ALBATTS-hanke on tällä hetkellä puolivälissä. Sandbackan mukaan mukanaolon hyödyt ovat kuitenkin jo nyt konkretisoituneet Vamialle hyvin.

– Hankkeen kautta toisen asteen koulutus on saanut paljon enemmän näkyvyyttä.

ALBATTS-hankkeessa Vamia pääsee edistämään itselleen tärkeitä seikkoja. Vamia johtaa yhdessä portugalilaisen ammattioppilaitoksen kanssa hankeosiota, jossa kirkastetaan ammattikoulutuksen tarpeita EU-tasolla.

Sandbackan mielestä yhteistyö portugalilaisen kollegan kanssa on sujunut saumattomasti.

– Täydennämme toisiamme erinomaisesti. Tunnen, että hän on erittäin läheinen kollega. Olemme yhteyksissä monta kertaa viikossa.

Sandbacka uskoo, että kahden jäljellä olevan hankevuoden aikana Vamia saa laadukkaat edellytykset akkualan koulutuksen järjestämiselle. Hän on vakuuttunut siitä, että tästä hyötyy koko Suomi.

– Suomi tulee profiloitumaan akkualan osaamisen maana.

”Varsin hyvä rahoitus”

Vamia on yksi harvoista suomalaisista ammattioppilaitoksista, joka on osallistunut Erasmus+ -innovaatioyhteenliittymään viime vuosina. Opetushallituksen vastaava asiantuntija Hannele Nevalampi pahoittelee ammattioppilaitosten vaisua aktiivisuutta rahoitushaussa.

– Suomalaisten soisi hakevan enemmän rahoitusta.

Nevalampi on Sandbackan kanssa yhtä mieltä siitä, että EU-rahoituksella saa paljon aikaan.

– Innovaatioyhteenliittymissä rahoitus on varsin hyvä. Tässä pystyy oikeasti kehittämään aika isoja kuvioita. Työelämäyhteistyö on laajaa, ja hanke avaa mahdollisuuksia paljon laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön, Nevalampi sanoo.

Nevalampi pitää yhtenä suomalaisten ammattioppilaitosten haasteena valmiiden alakohtaisten verkostojen vähyyttä. Hankkeisiin päädytään usein mukaan entuudestaan tuttujen kansainvälisten yhteistyötahojen kautta. Esimerkiksi ALBATTS-hankkeessa ruotsalainen Skellefteån kunta pyysi ensin mukaan Vaasan yliopistoa, joka puolestaan lähestyi Vamiaa.

Nevalampi toteaa, että meillä on Suomessa vahvoja ammatillisen koulutuksen toimijoita, jotka voisivat hyvin itse lähteä koordinoimaan hanketta omalla alallaan.

Yhdessä hakuprosessiin

Innovaatioyhteenliittymälle on mahdollista hakea rahoitusta 15. syyskuuta 2022 saakka. Jos suomalainen ammattioppilaitos haluaa lähteä koordinoimaan hanketta, toimeen kannattaa ryhtyä heti alkuvuodesta.

Kaikkiin hankkeisiin on koottava oman alan kansainvälisiä kumppaneita ammattikoulu-, korkeakoulutus- ja yrityssektoreilta.

– Se on se triangeli, joka tässä pitää olla vahva, Nevalampi kertoo.

Virallisesti hankkeessa voi olla vain yksi koordinoijataho. Käytännössä ammattioppilaitos voisi suunnitella ja johtaa hanketta yhdessä esimerkiksi suomalaisen yliopiston kanssa.

– Kansallinen konsortio tukee hankkeen valmistelua, kun työtä voi jakaa ja ideoita voi pallotella laajemman porukan kanssa, Nevalampi toteaa.

Myös hankekumppaniksi lähteminen on kuitenkin hyvä vaihtoehto, jos sopiva mahdollisuus tulee vastaan.

Sandbacka muistuttaa, että Vamia olisi joka tapauksessa päätynyt kehittämään uutta akkualan koulutusta. Nyt saman voi tehdä ulkopuolisella rahoituksella.

– Se on sellaista, mitä meidän pitää kuitenkin kehittää. Onhan se hyvä, että siihen saa EU-rahoitusta.

Suomessa Opetushallitus tarjoaa lisätietoa ja maksutonta neuvontaa kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Teksti: Alberto Politi


Lue lisää ALBATTS-hankkeesta. 

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelman innovaatioyhteenliittymistä.