Uutinen

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Tekniikan alat
Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteuudistuksessa vahvistettiin työelämälähtöisyyttä erityisesti vastuullisuuden ja teollisen valmistamisen näkökulmasta. Uudet perustutkinnon perusteet tulevat voimaa 1.8.2023.
Kaksi naista esittelee vaatteita. Puhelin kuvaa tilanteen selfie-kepin päässä.
Kaksi henkilöä tekee vaatekuvausta verkkokauppaa varten.

Tekstiili- ja muotiala elää murroksessa. Maailmanlaajuisesti alan osuus globaaleista kasvihuonepäätöistä merkittävä. Suomessa asiaa on pyritty ratkaisemaan kehittämällä uusia ekologisia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja.

Pandemia vauhditti osaltaan teollisen valmistamisen kasvua kotimaassa. Nykyisin valtaosa perustutkinnon suorittajista valmistuu mittatilausompelijoiksi. Ammattibarometrin mukaan suurinta ylitarjontaa on edelleen vaattureista ja pukuompelijoista. Sen sijaan pesulatyöntekijöille ja teollisille ompelijoille sekä kutoma- ja neulekoneiden käyttäjille olisi kysyntää.

- Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on mahdollisuuksia menestyä globaalisti. Vahvuuksiamme ovat vastuullisuus ja kiertotalousosaaminen. Menestys edellyttää kuitenkin, että yrityksen ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä alan osaajapulaan ja osaamistarpeisiin vastaamiseksi, toteaa opetusneuvos Minna Taivassalo Opetushallituksesta.

Tutkinnon perusteiden uudistamisessa työelämän tarpeet huomioitiin lisäämällä tutkinnon perusteeseen osaamista vastuullisuuden, kiertotalouden ja tekstiilien teolliseen valmistamisen ja ompelun näkökulmasta. Uudistuksessa muutettiin myös osaamisen arviointi ottamalla käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen osaamisen arviointikriteeristö, mikä edellytti ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua.

Kaikille pakollinen tutkinnon osan Tekstiili- ja muotialan työympäristössä toimiminen sisältöä muokattiin siten, että osaaminen on mahdollista osoittaa toteuttamalla alan tuote tai palvelu aiemman pelkän tuotteen valmistuksen sijaan. 

Valinnaisten tutkinnon osien sisällöllisellä kehittämisellä mahdollistetaan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen tarvittaessa tutkintonimikettä laajemmin alan eri tehtäviin. Esimerkiksi uusi Pesulan tehtävissä toimiminen -tutkinnon osan palvelee erilaisissa pesuloissa työskentelyä.

 

Kysely käyttöönoton tukitarpeista

Alan kehittyvät osaamistarpeet haastavat myös alan opettajien osaamisen. Opetushallitus kerää tietoa opetushenkilöstöltä perusteen käyttöönoton tuen tarpeista kyselyllä. Kyselyn tuloksia käytetään suunniteltaessa Opetushallituksen toteuttamia käyttöönoton tukitoimia. Vastaathan kyselyyn!

 

Lisätietoja

Opetusneuvos Minna Taivassalo, Opetushallitus, Ammatillinen koulutus-yksikkö, puh. 029 5331294