Uutinen

TFK-ohjelman toisella hakukierroksella rahoituksen sai 30 koulutusyhteistyöhanketta

Ohjelmat Korkeakoulutus Team Finland Knowledge Kansainvälistyminen
TFK-ohjelman toinen rahoituskierros ja sen kohdealueet Eteläinen Afrikka, Latinalainen Amerikka, Kiina, Intia, ja Kaakkois-Aasia herättivät laajaa kiinnostusta korkeakouluissa.
Opetushallitus myönsi rahoitusta yhteensä 1 816 408 euroa 30 hankkeelle. Yksittäisten hankkeiden saama hanketuki vaihtelee 46 400 ja 72 000 euron välillä ja hankekausi on 1.8.2022-31.12.2024. Suurin osa rahoituksesta oli varattu Eteläisen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan hankkeille.
Ihminen kirjoittaa muistivihkoon, kuvassa myös tietokone.

Hakemuksia saapui yhteensä 90 kappaletta ja tukea haettiin yhteensä 6 289 510 euroa. Hakemuksia tuli enemmän yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista; yliopistojen koordinoimia hankehakemuksia saapui 56 kappaletta ja ammattikorkeakoulujen 34 kappaletta. Kaikkiaan hankehakemuksissa oli mukana 30 suomalaista korkeakoulua, joista 12 yliopistoja ja 18 ammattikorkeakouluja. Suurimmasta osasta korkeakouluja jätettiin hakukierrokselle useampi hakemus. Haku oli avoin kaikille eri koulutusaloille sekä tutkintotasoille.

TFK-ohjelman haetut ja rahoitetut hankkeet kohdemaittain vuonna 2022

Eniten hakemuksia kohdistui Eteläisen Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön (36 kpl) sekä Latinalaiseen Amerikkaan (35 kpl). Seuraavaksi eniten hakemuksia kohdistui Kaakkois-Aasiaan (9 kpl) ja lisäksi Kiinaan (5 kpl) ja Intiaan (5 kpl). Alakohtaisesti eniten hankehakemuksia kohdistui terveysalaan, toiseksi eniten insinööritieteisiin ja kolmanneksi eniten ympäristönsuojelualalle.

Rahoitetuissa hankkeissa edistetään kestävää kehitystä ja terveysalaa sekä kehitetään nuorten taitoja työelämän tarpeisiin

Hankkeiden ensisijainen valintaperuste oli hakemuksen laatu. Hankkeita valittiin haun ensisijaisille kohdealueille Eteläiseen Afrikkaan 13 kpl ja Latinalaiseen Amerikkaan 13 kpl. Lisäksi hankkeita rahoitettiin Kiinaan 1 kpl, Intiaan 1 kpl, Indonesiaan 1 kpl ja Singaporeen 1 kpl. Rahoitetuissa hankkeissa on mukana 10 suomalaista ammattikorkeakoulua ja 8 yliopistoa sekä 50 kohdemaiden korkeakoulua.  

Valituissa hankkeissa on edustettuna muun muassa sosiaali- ja käyttäytymistieteet, opettajankoulutus ja kasvatusala, terveysala, ympäristönsuojelu, biotieteet, sekä humanistiset tieteet. Yhteensä 13 hankkeessa on kestävä kehitys tavalla tai toisella teemana. Hankkeissa näkyy muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden ratkaiseminen esimerkiksi merenkulussa ja ruoantuotannossa. Lisäksi kestävyyden edistäminen, kuten vihreän energian ja kiertotalouden kehittäminen, ovat toistuvia teemoja. Myös terveyteen liittyvät aiheet kuten ravitsemustiedon, mielenterveystyön ja seksuaalikasvatuksen kehittäminen sekä nuorten taitojen kehittäminen työelämän tarpeisiin ovat teemoina useammassa hankkeessa. Hankkeissa painottuu molemminpuolinen oppiminen kumppanimaiden ja korkeakoulujen välillä.  

Rahoitettujen hankkeiden yhteistyömuodot ja yleisimmät koulutusalat TFK-ohjelman haussa vuonna 2022

Valtaosassa hankkeita yhdistellään useita toimintoja: yhteisten kurssien ja kurssimoduulien suunnittelua, virtuaalisen opetuksen kehittämistä ja toteutusta sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen ja kohdemaan välillä. Useisiin hankkeisiin sisältyy myös työelämäyhteistyötä ja opetussuunnitelmayhteistyötä. Yleisimpiä koulutusaloja on insinööritieteet, terveysala, kauppa ja hallinto sekä ympäristönsuojelu. 

TFK-ohjelman seuraava haku aukeaa syksyllä 2022

Team Finland Knowledge -ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK-verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön uudenlaisia toimintamalleja. Ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyötä yhteistyö- ja liikkuvuushankkeiden kautta. TFK-ohjelmaan voivat osallistua kaikki korkeakoulut Suomesta sekä ohjelman kohdealueilta ja -maista.

Ohjelman seuraava hakukierros aukeaa syksyn 2022 aikana. Haun kohdealueista tiedotetaan myöhemmin.