Uutinen

Tilastointipäivän 20.9.2022 tiedot ja perustietoraportit ovat valmistuneet

Palvelut Valtionosuudet
Tietokone ja kädet

Esi- ja perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan syksyn tilastointipäivän 20.9.2022 perustietoraportit ovat valmistuneet ja julkaistu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportointisivustolla saajakohtaisilla sivuilla kohdassa opiskelijamääräraportit.

Esi- ja perusopetuksen perustietoraporttien oppilas- ja suoritemäärät on poimittu KOSKI-tietovarannosta lukuun ottamatta perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka tiedot ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ilmoittaneet Opetushallituksen syksyn 2022 perustietokyselyssä. KOSKI-tietojen osalta perustietoraporttien tiedot ovat siten kuin ne ovat olleet siirrettynä tai tallennettuna KOSKI-tietovarantoon 30.9.2022 mennessä. KOSKI-tiedoista on poimittu 20.9.2022 läsnäolleiden oppilaiden rahoitukseen vaikuttavat määrät, sekä aikuisten perusopetuksen kurssimäärät vuodelta 2021, aineopetuksen kurssimäärät 1.8.2021-31.7.2022 ja kustannuslaskennassa käytettävät majoitus- ja kuljetusoppilaiden määrät.

Kaikki esi- ja perusopetuksen perustietoraporteilla olevat virheelliset oppilas- ja suoritemäärät on korjattava sekä KOSKI-tietovarantoon että ilmoitettava Opetushallituksen valtionosuuksille VOS-tietojen korjauslomakkeella. VOS-tietojen korjauslomakepyynnöt tulee lähettää osoitteeseen valtionosuudet [at] oph.fi.

Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan Opetushallituksen perustietokyselyssä ilmoitettuja tietoja korjataan ilmoittamalla korjatut tiedot valtionosuudensaajan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittamalla tilastointipäivän 20.9.2022 lomakkeella, joka lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen valtionosuudet [at] oph.fi.