Uutinen

Tulevaisuusvalmiutta ja epävarmuuden sietokykyä – Opetushallitus kokoaa talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaamisen materiaaleja opettajille

Opettajat ja kasvattajat Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Opettajat ja kasvattajat Oppimateriaali
Opetushallitus on julkaissut talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaamisen tukemiseksi uuden verkkokokonaisuuden, joka tarjoaa opettajille ja muille koulutuksen ammattilaisille monipuolisia, helposti käyttöönotettavia materiaaleja. Materiaaleja on kerätty useilta toimijoilta, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.
Nuori hymyilevä nainen kannettavan koneen edessä kotonaan

Talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaamisen vahvistaminen on osa suomalaista koulutusta ja opetussuunnitelman perusteita. Opetuksen tavoitteena on syventää lasten ja nuorten taloustaitoja, yrittäjyysosaamista sekä tietämystä työelämän moninaisuudesta. Nämä tiedot ja taidot lisäävät nuorten oma-aloitteisuutta, osallisuutta ja toimijuutta nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa sekä antavat tärkeitä tulevaisuuden valmiuksia ja keinoja sietää epävarmuutta. 

Opetushallituksen Oph.fi-verkkopalvelusta löytyvä kokonaisuus tukee opettajien työtä tarjoamalla juuri tämän osaamisen vahvistamiseen suunnattua materiaalia. Saatavilla on moninaisia aineistoja ja aktiviteetteja talouden, yrittäjyyden ja työelämän maailmasta.
Kokonaisuuden tarkoituksena on innostaa ja motivoida kaikkia opettajia ja koulutuksen ammattilaisia laaja-alaista osaamista vahvistaen. Opettajat pääsevät syventämään osaamistaan edelleen siihen tarkoitetussa erillisessä osiossa.

Osioita muun muassa oman talouden hallinnasta, yrittämisestä ja kesätyöstä

Talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaamisen kokonaisuus rakentuu sisällöittäin jaetuista teemaosioista. Talousosaamisen teeman alle on kerätty materiaaleja muun muassa oman talouden hallinnasta, säästämisestä, sijoittamisesta sekä taloudellisesta kestävyydestä ja kuluttajuudesta. Teeman alla tarjotaan myös materiaaleja talouden perusilmiöiden ja maailmantalouden käsittelyyn.

Yrittäjyysosaamisen teemassa käsitellään yrittäjyyskasvatusta, moninaisia yrittäjyyden muotoja sekä yrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia nuorille. Osioon on poimittu materiaaleja erityisesti Talous ja nuoret TATin ylläpitämästä Tralla.fi-palvelusta. 

Työelämäosaamisen teemasta löytyy tietoa ja materiaalia opetuksen työelämälähtöisyyden tueksi opinto-ohjaukseen sekä yhteiskuntaopin ja muiden oppiaineiden opetukseen. Työelämäosaamisen materiaalit avaavat nuorille työelämän pelisääntöjä sekä omia työnteon mahdollisuuksiaan. 

Matalan kynnyksen työkaluja ja tehtäviä opetuskäyttöön

Opetushallituksen tavoitteena on tarjota opettajille ja kasvattajille mahdollisimman helposti oman opetuksen osaksi käyttöönotettavia sisältöjä. Materiaalien määrä on pidetty maltillisena, jotta tilanteeseen sopivaa sisältöä on löydettävissä mahdollisimman vaivattomasti. Materiaalien valinnassa on vaikuttanut myös niihin tutustumiseen kuluva aika; sivulle on nostettu muun muassa lyhyitä videoita, podcasteja, tuntitehtäviä ja pelejä, jotka ovat sellaisenaan käytettävissä esimerkiksi osana oppituntia tai tietyn aiheen alustuksena. 

Lisätiedot

Opetusneuvos Kristina Kaihari, kristina.kaihari [at] oph.fi