Uutinen

Tunnista ja ehkäise seksuaalista häirintää ja väkivaltaa – Uusia materiaaleja ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta esimerkiksi julkisilla paikoilla ja verkossa on lisääntynyt huolestuttavasti. Opetushallitus on julkaissut uuden julisteen ja esitteen, joissa on ohjeita opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen.
Ei kaikelle väkivallalle -tunnus, jossa on kuva piirretystä kädestä, jonka sisällä on haljennut sydän.

Kaikkeen häirintään ja väkivaltaan tulee olla nollatoleranssi. Oppilaitoksilla täytyy olla suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. On tärkeää, että kasvatus- ja koulutusalan henkilöstö osaa tunnistaa häirintää ja väkivaltaa sekä kannustaa lapsia ja nuoria kertomaan vaikeista tilanteista. Nuoret tarvitsevat tietoa ja tukea, miten toimia eri tilanteissa.

Nuorten ja varsinkin tyttöjen kokema seksuaalinen häirintä on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2021 kouluterveyskyselystä. Kyselyn perusteella häirintää koetaan yhä enemmän erityisesti julkisilla paikoilla ja verkossa.

Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa opettajalla ja rehtorilla on 1.8.2022 alkaen velvollisuus ilmoittaa oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Vastaava velvoite on myös perusopetuksen opettajalla ja rehtorilla.

Esite tarjoaa työkaluja nuorille ja tukee opetusta

Nyt julkaistu esite on suunnattu ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille. Ohjeet auttavat nuoria tunnistamaan häirintää ja väkivaltaa ja toimimaan ennaltaehkäisevästi. Esitteessä kerrotaan myös, mistä nuori voi saada tukea ja apua, jos hän on kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa.

Esitteen ohjeet soveltuvat käytettäväksi myös peruskoulun vuosiluokilla 7–9 esimerkiksi osana terveystiedon opetusta ja muuta koulun hyvinvointi- ja tasa-arvotyötä.

Materiaalit ovat saatavilla useilla eri kielillä Oph.fi-sivustolta

Ohjeet ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille – Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen -esite on jokaisen sähköisesti ladattavissa Oph.fi-sivustolta.

Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi sekä venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja farsiksi. Yhdessä esitteen kanssa on myös julkaistu lyhyempi juliste, joka on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Uusia materiaaleja luvassa lisää vuoden 2022 aikana

Opetushallitus valmistelee kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyn sivustoa, joka julkistetaan alkuvuodesta 2023. Julkaisemme uusia materiaaleja koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille ja nuorille vuoden 2022 aikana. Tunnistat kaikki materiaalit sivuston omasta ”EI kaikelle väkivallalle” -logosta.

Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyn sivuston valmistelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaan ja kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan. Nyt tehty esite ja juliste ovat myös osa oikeusministeriön naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntatyötä.

Lisätietoa:

Opetushallitus, erityisasiantuntija Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi, p. 029 533 1088