Uutinen

Tuoreet tilastot: Korona näkyy edelleen toisen asteen oppilaitosten kansainvälisessä liikkuvuudessa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Tilastot
Korona pudotti jälleen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden määrää, kertovat Opetushallituksen tuoreet tilastot. Oppilaitosten kansainvälinen toiminta on jatkunut korona-aikana pääasiassa virtuaalisena. Uutta on fyysisen ja virtuaalisen liikkuvuusjakson yhdistävä monimuotoliikkuvuus, jota ammatillisessa koulutuksessa tilastoitiin ensimmäistä kertaa.
Opiskelijalla on maalipensseli kädessä.

Vuonna 2021 ammatillisista oppilaitoksista lähti ulkomaanjaksolle 262 opiskelijaa. Pudotus viimeisen koronaa edeltäneen vuoden luvuista on hurja: vuonna 2019 lähtijöitä oli 4 500. Lukiolaisten kohdalla ero tilanteeseen ennen koronaa on vielä suurempi. Lukuvuonna 2020–2021 lähtijöitä oli 45, kun lukuvuonna 2018–2019 heitä oli lähes 7000. Myös Suomeen tulevien opiskelijoiden määrä on toisella asteella pudonnut jyrkästi normaaliajoista.

Lukiolaisten ulkomaanjaksot ovat perinteisesti olleet erilaisia opintoihin liittyviä vierailuja tai leirikouluja. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat puolestaan useimmiten olleet oppimassa ulkomaisella työpaikalla: vuonna 2021 yli puolet heidän ulkomaanjaksoistaan oli työelämässä oppimista koulutussopimuksella. Kolmannes ammatillisen koulutuksen ulkomaanjaksoista toteutui EU:n Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeiden kautta.

Kansainvälinen yhteistyö jatkui virtuaalisena

Opetushallituksen syksyllä 2021 toteuttaman kyselyn mukaan yhä useampi toisen asteen oppilaitos on löytänyt virtuaalisen yhteistyön muodoista työkaluja kansainväliseen toimintaansa. Noin 60 % kyselyyn vastanneista oppilaitoksista oli vähintään kokeillut sitä. 

Vuonna 2021 tilastoitiin ammatillisessa koulutuksessa ensimmäistä kertaa myös monimuotoliikkuvuutta, jossa fyysistä ulkomaanjaksoa täydennetään etu- tai jälkikäteen toteutettavalla virtuaalisella jaksolla. Tilastojen mukaan 10 % Suomesta ulkomaille lähtevien ja 19 % Suomeen tulleiden opiskelijoiden ulkomaanjaksoista oli monimuotoliikkuvuutta. 

Korona vähensi myös henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta

Vuoden 2021 tilastojen mukaan ammatillisista oppilaitoksista lähti työhönsä liittyvälle ulkomaanjaksolle 327 henkilökunnan edustajaa. Henkilöstön ulkomaanjaksoista 14 % toteutui monimuotoliikkuvuutena. Lukioissa lukuvuonna 2020–2021 ulkomaille lähtijöitä oli ainoastaan 11. Ero normaalivuosiin on suuri, sillä toisen asteen oppilaitosten henkilöstöliikkuvuuteen on osallistunut tuhansia henkilöitä.

Yllättäen Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa on vieraillut 539 henkilöstön edustajaa ulkomailta. Luku jää huomattavasti pienemmäksi kuin normaalivuosina, jolloin tulijoita on ollut yli 4000. Määrä kertonee kuitenkin siitä, että Suomi on pandemian aikana koettu turvalliseksi vierailukohteeksi.

Lukioissa vieraili ainoastaan 6 henkilöstön edustajaa ulkomailta.