Uutinen

Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Palvelualat
Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistettiin vastaamaan nykypäivän työelämän osaamistarpeita. Perusteissa vahvistetaan työelämän perustaitoja sekä palvelu- ja tietosuojausosaamista. Ammatilliset tutkinnon osat ammattitaitovaatimuksineen uudistuvat kokonaisuudessaan. Perusteisiin on sisällytetty myös uudistetut yhteiset tutkinnon osat sekä kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat. Uudistetut perusteet tulevan voimaan 1.8.2022.
Mies katsoo hämärässä huoneessa valvontakameroita.

Yksityisen turvallisuusalan tehtävät edellyttävät monipuolista osaamista. Alan työtehtävät liittyvät erilaisiin vartiointi- ja asiakaspalvelu-, päivystys- sekä valvontatehtäviin. Vartijoiden lisäksi alalla työskentelee mm. turvatarkastajia, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojauksen osaajia ja turva-alan asiantuntijoita.

Turvallisuusalan työ on yhä enemmän asiakaspalvelua. Työssä tarvitaan palveluhenkisyyttä, kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeita ja taitoa kohdata erilaisia ihmisiä. Teknologian hyödyntäminen samoin kuin tietoturvan ja kyberturvallisuuden huomioiminen työssä sisältyvät yhä useampiin alan tehtäviin.

 

Tutkinnon perusteen osaamisperusteisuus vahvistuu

Uudet turvallisuusalan perustutkinnon perusteet vastaavat työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. Asiakaspalvelu-, tieto- ja kyberturvallisuusosaaminen on integroitu perusteissa ammatillisiin tutkinnon osiin, mikä vahvistaa tutkinnon laaja-alaisuutta. Osaamisen arviointi toteutetaan jatkossa kaikille perustutkinnoille yhtenäisellä osaamisen arviointikriteeristöllä.

Pakolliset tutkinnon osat ovat turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen (30 osp) ja riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laatiminen (25 osp). Tällä ratkaisulla on halutta korostaa asiakaspalvelun roolia turvallisuusalan tehtävissä sekä joustavoittaa tutkinnon suorittamisesta siten, että riskienhallintaan painottuva osaaminen on mahdollista osoittaa opintojen myöhäisemmässä vaiheessa.

Tutkintokohtaisia ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia on 12 ja niiden laajuus vaihtelee 15-30 osaamispisteen välillä. Perusteisiin sisällytettiin myös uudistetut yhteiset tutkinnon osat (yhteensä 35 osp) sekä kuusi kaikille perustutkinnoille yhteistä ammatillista valinnaista tutkinnon osaa, joista uusia ovat ilmastovastuullinen toiminta ja kansainvälisessä työympäristössä toimimisen tutkinnon osat.

 

Uudistus toteutettiin avoimessa prosessissa

Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistettiin avoimessa prosessissa. Työpajatyöskentelyyn osallistui työn eri vaiheissa yhteensä reilut sata työelämän ja koulutuksen järjestäjän edustaa. Työn loppusuoralla esiin noussut tapahtumaturvallisuutta koskevan tutkinnon osan valmistelu jäi toteutettavaksi myöhemmin yhteistyössä turvallisuus-, tapahtuma- ja matkailualan toimijoiden kanssa.

Oppilaitoksilla on vielä reilut puoli vuotta aikaa suunnitella, miten toteuttaa opetusta uusien perusteiden mukaisesti. Oppilaitokset voivat järjestää koulutuksen haluamallaan tavalla. Esim. kyberturvallisuutta ja tietoturvallisuutta voidaan opettaa erillisillä kursseilla, mutta niihin liittyvä osaaminen osoitetaan kuitenkin näytössä käytännön tehtävien yhteydessä.

 

Uudet perusteet voimaan 1.8.2022

Uudistuneet turvallisuusalan perustutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022. Voimassa olevien perusteiden perusteella turvallisuusalan perustutkinnon voi suorittaa loppuun 31.7.2026 mennessä.

 

Lisätietoa

ammatillinen.koulutus [at] oph.fi (ammatillinen[dot]koulutus[at]oph[dot]fi)