Uutinen

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee

Koulutus ja tutkinnot Opetussuunnitelma
Opettaja ja yläkoulun oppilaita luokassa.

Suomen kansallinen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee 1.8.2022.

Viitekehyksen tasolle 3 sijoitetaan uusina osaamiskokonaisuuksina tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) ja kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus. Uusi 1.8.2022 alkava tutkintokoulutukseen valmentava koulutus korvaa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Suomen tutkintojen viitekehys kuvaa kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet, jotka on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Kunkin tason tuottama osaaminen on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 120/2017. Kuvaukset vastaavat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) vaativuustasoja.

Viitekehyksen laajenemisen taustalla ovat hallinnonalojen ja sidosryhmien v. 2020-21 tekemät esitykset uusien osaamiskokonaisuuksien sijoittamisesta

Sähköposti: recognition [at] oph.fi (recognition(a)oph.fi)