Uutinen

Työelämätoimikuntien tilannekuvat: Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ovat kehittyneet parempaan suuntaan

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Työelämätoimikunnat
Työelämätoimikuntien jäsenistö kokoontui syyskuussa jakamaan tilannekuvaa ammatillisen koulutuksen laadusta yhdessä opetushallinnon kanssa. Toimikuntien tilannekuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuille ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen esille nostamiseksi.
Nainen sähkökaapilla. Hänellä on päällään sininen kypärä ja huomioliivi.
Sinikypäräinen nainen sähkökaapilla

Työelämätoimikuntien jäsenistö kokoontui syyskuussa jakamaan tilannekuvaa ammatillisen koulutuksen laadusta yhdessä opetushallinnon kanssa. Työelämätoimikuntien kesän korvalla valmistuneet tilannekuvat (2020-2021) näyttöjen toteutuksesta ja osaamisen arvioinnin laadusta luovat systemaattista tietopohjaa ammatillisen koulutuksen laadusta ja tarjoavat tietoa eri toimialojen tilanteesta.

Tilaisuuden puheenvuoroissa korostui toimikuntien laatimien tilannekuvien merkitys ammatillisen koulutuksen sekä opetushallinnon kehittämisessä.

Tärkeänä kehittämiskohteena nostettiin näyttöjen toteuttaminen aidoissa työelämän tehtävissä. Vielä liian moni perustutkintoa suorittava opiskelija osoittaa osaamisensa oppilaitosten näyttöympäristöissä. Oppilaitoksissa toteutettujen näyttöjen arvioinnista puuttui useammin myös työelämän arvioija.

Tutkintokohtaiset erot näytön suorituspaikan suhteen ovat merkittäviä. Osasyynä oppilaitosnäyttöihin oli tarkasteluajankohtana koronapandemia, erityisesti niillä aloilla, joilla opiskelijat eivät päässeet pandemian aikana työpaikoille hankkimaan osaamista.

Toimikuntien mukaan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen näytöt järjestetään huomattavasti useammin työpaikoilla.

Lisäpanostusta kaivataan työelämän arvioijien perehdyttämiseen osaamisen arviointiin ja tutkinnon perusteisiin. Työelämän edustajien osallistuminen arviointiin nähtiin ammatillisen koulutuksen vahvuutena ja se mahdollistaa suoran työelämän palautteen opiskelijalle.

Kattavat työelämäverkostot ja yhteistyön tiivistäminen koulutuksen järjestäjien ja työelämän välillä nähtiin luovan hyvän pohjan kehittämiskohteiden edistämiselle.

Toimikuntien havaintojen mukaan koulutuksen järjestäjien laatimat osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ovat kehittyneet parempaan suuntaan viimeisen kahden vuoden aikana. Edelleen toimikunnat kuitenkin raportoivat siitä, että suunnitelmien tutkintokohtaisuudessa on puutteita eivätkä ne toimi arjen työkaluina parhaalla mahdollisella tavalla.

Työelämätoimikunnat osana laadunvarmistusta

Opetushallitus nimesi 37 kolmikantaista työelämätoimikuntaa kuluvalle toimikaudelle 2021-2023. Työelämätoimikunnat varmistavat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatua sekä osallistuvat tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittämiseen omalla toimialallaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Työelämätoimikunnat käsittelevät myös opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Työelämätoimikunnat tuottavat säännöllisesti tilannekuvaa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta omalla toimialallaan. Tilannekuvat pohjautuvat valtakunnalliseen seuranta-, palaute- ja arviointitietoon sekä vierailukäyntien yhteydessä kerättyyn tietoon.