Uutinen

Uudet tukimateriaalit perusopetuksen päättöarviointiin kevääksi 2022 nyt saatavilla

Koulutus ja tutkinnot Perusopetus Arviointi ja todistukset Opettajat ja kasvattajat
Perusopetuksen uudistetun päättöarvioinnin tueksi laaditut materiaalit on nyt julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla. Oppiainekohtaisten tukimateriaalien tarkoituksena on tukea opettajia uusien päättöarvioinnin kriteerien käytössä. Tukimateriaalit ovat jatkumoa vuonna 2021 ja 2022 järjestetyille Apua arviointiin -koulutuksille.
Oppilaita tietokoneen ääressä.

Jokaiseen oppiaineeseen on laadittu kriteerien käyttöä tukevaa materiaalia. Tukimateriaaleissa käsitellään, miten kriteerien avulla muodostetaan oppilaalle päättöarviointi kokonaisarvioinnin periaatetta noudattaen. Oppiaineiden luonteen mukaisesti tukimateriaalien muoto voi vaihdella. Tukimateriaaleissa voidaan käsitellä myös keskeisiä oppiaineisiin liittyviä näkökulmia, esimerkiksi opetuksen suunnittelua ja opetuksen tavoitteiden merkitystä. 

Tukimateriaalit tarjoavat vinkkejä ja ideoita kriteerien käyttöön opettajien omassa arviointityössä, mutta ne eivät ole osa velvoittavaa normia. Tukimateriaalien laadinnassa on hyödynnetty laajalti eri oppiaineiden opettajien ja yliopistojen tutkijoiden osaamista. Materiaaleissa näkyy vahvasti käytännön kokemus ja kentän opettajien näkemys. 

Oppiainekohtaiset tukimateriaalit löytyvät jokaisen oppiaineen omilta sivuilta päättöarvioinnin tukimateriaali -kohdasta. 

Perusopetuksen arviointia kehitetään

Opetushallitus on julkaissut uudet päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös arvosanan 8 aikaisempia kriteerejä on täsmennetty. Uudistetut kriteerit otettiin käyttöön kouluissa elokuussa 2021 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022. 

Opetushallitus on lisäksi täsmentänyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6 arviointilinjauksia. Uudet linjaukset otettiin käyttöön kouluissa elokuussa 2020. Kriteerien käyttöönottoa ja arviointilinjausten soveltamista on tuettu koulutuksin ja tukimateriaalein. 

Perusopetuksen arvioinnin kehittäminen jatkuu 6. luokan lukuvuosiarvioinnin kriteerien valmistelulla. Arviointikriteerit laaditaan kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Samalla arvosanan 8 aikaisempia kriteerejä täsmennetään. Opettajista ja sidosryhmistä muodostetut oppiainekohtaiset työryhmät ovat aloittaneet työnsä joulukuussa 2021.

Tavoitteena on, että kriteerit ovat Lausuntopalvelussa kommentoitavissa syksyllä 2022. Uudistetut kriteerit hyväksytään tammikuussa 2023. Tämän jälkeen kriteerit siirretään paikallisiin opetussuunnitelmiin sellaisenaan, ja koulut valmistautuvat kriteerien käyttöönottoon kevään 2023 aikana. Koulut käyttävät 6. luokan lukuvuosiarvioinnin uusia kriteerejä ensimmäisen kerran lukuvuoden 2023–2024 aikana.