Uutinen

Uusi tukimateriaali kaikille kasvatus- ja koulutusasteille vakaviin koronatautitilanteisiin

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Koronavirus
Suunnittelua ja varautumista on tehty paljon koko koronakriisin ajan. Nyt keskeistä on tarkentaa suunnitelmia ja varautumista. Tätä työtä varten olemme julkaisseet uuden tukimateriaalin, jossa tarjotaan taustaa päätöksenteon pohjaksi ja esimerkkejä paikallisille ratkaisuille.
Opettaja seisoo koulun käytävällä selin kameraan

Koronatilanne jatkuu hankalana ja kuormittaa monin paikoin edelleen lasten, nuorten ja opiskelijoiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten arkea. Koronakriisin aikana valmius elää poikkeuksellisissa olosuhteissa on kasvanut ja oppimista sekä kasvatusta ja opetusta on toteutettu aivan uudenlaisilla tavoilla. Täydellisyyteen ei tarvitse pyrkiä, vaan tehdä se, mitä juuri tässä hetkessä on omassa ryhmässä, koulussa tai oppilaitoksessa tarkoituksenmukaista ja mahdollista.

Myös mahdollista entistä vakavampaa koronatautitilannetta varten on tärkeää kehittää ratkaisuja, jotka turvaavat kasvatuksen ja koulutuksen jatkumista, lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden hyvinvointia sekä henkilöstön jaksamista silloin, jos koronatartuntojen määrä lisääntyy niin, että henkilöstöä on poissa paljon.

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on syytä varautua tähän esimerkiksi sijaisjärjestelyin. Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön poissaoloihin varautumisen lisäksi järjestäjien tulisi varautua myös ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriöihin.

Suunnittelua ja varautumista on tehty paljon koko koronakriisin ajan. Nyt keskeistä on tarkentaa suunnitelmia ja varautumista. Tätä työtä varten olemme julkaisseet uuden tukimateriaalin, jossa tarjotaan taustaa päätöksenteon pohjaksi ja esimerkkejä paikallisille ratkaisuille.

Haluamme kiittää samalla jokaista kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaista siitä työstä, jota on tehty kasvatuksen ja oppimisen sekä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi koko pitkän koronatilanteen ajan. Tällä kaikella on valtavan suuri merkitys tämän hetken kannattelulle, mutta myös sille, minkälainen pohja meillä on palata uuteen normaaliin arkeen, kun kriisi lopulta helpottaa.