Uutinen

Uutta tukimateriaalia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen käsittelyyn

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Ukraina
Opetushallitus on julkaissut uutta tukimateriaalia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen käsittelyyn varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa sekä taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä.
Oppilaita luokassa

Uusi tukimateriaali auttaa varmistamaan sen, että jokaisella lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on mahdollisuus keskustella ja saada perustietoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista Suomen tilanteeseen. Materiaalissa annetaan vinkkejä mm. siihen, miten aihetta voi luontevasti käsitellä osana eri kasvatus- ja koulutusmuotojen tavallista toimintaa, eri oppiaineissa ja eri ikäiselle sopivilla tavoilla. Myös sosiaalisen median sisältöjen käsittely on huomioitu.

Löydät kaikki Opetushallituksen tukimateriaalit Opetustoimi, kansainväliset ohjelmat ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan -koontisivulta. Siellä julkaistaan myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivua kannattaa seurata, sillä se päivittyy nyt tiiviiseen tahtiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee omilla sivuillaan tietoa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle.