Tiedote

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa aloitti syyslukukauden alussa lähes 5600 ukrainalaista

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Varhaiskasvatus Ukraina
Opetushallitus on julkaissut elokuun lopun tiedot varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa olevista ukrainalaisista. Luvut ovat nousseet reippaasti kevään ja elokuun alun tiedoista, kun kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat saaneet kirjattua lomakauden jälkeen aloittaneiden oppijoiden tiedot. Eniten ovat kasvaneet esi- ja perusopetukseen sekä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien määrät.
Ryhmä lapsia menossa kouluun

Esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa opiskelee valtakunnallisesta KOSKI-tietovaranannosta poimittujen tietojen mukaan yhteensä 5 122 Ukrainasta sotaa paennutta lasta, nuorta ja aikuista. 

Elokuun alussa tiedossa olleet luvut olivat selvästi pienemmät: kouluissa ja oppilaitoksissa oli silloin kirjoilla 3 529 ukrainalaista. Käytännössä luvut olivat tuolloin vielä samalla tasolla kuin viime keväänä ja alkukesästä, sillä lukuvuoden alussa opintonsa aloittaneiden tietoja alettiin aktiivisemmin kirjata vasta lomakauden päätyttyä. 

– Lukujen kasvu johtuu varmasti myös siitä, että ukrainalaiset ovat joutuneet lykkäämään kotiinpaluuaikeitaan sodan pitkittymisen takia. Tieto Suomessa tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista on tavoittanut entistä useamman, ja uuden lukuvuoden alku on luonteva hetki koulun aloittamiseen, arvioi opetusneuvos Katri Kuukka Opetushallituksesta.  

Eniten ovat kasvaneet esi- ja perusopetukseen sekä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien määrät

Kasvua on tapahtunut kaikissa koulutusmuodoissa, mutta selkeimmin se näkyy esi- ja perusopetuksessa sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Suurin ryhmä ovat edelleen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevat ukrainalaiset, joita on nyt 3 685 ja joita elokuun alussa oli 2 984. Myös esi- ja perusopetuksessa olevien määrät ovat kasvaneet selvästi. Esiopetuksessa on nyt 270 ja perusopetuksessa 367 ukrainalaislasta ja -nuorta, kun heitä elokuun alussa oli 32 ja 94. 

Perusopetuksessa ja siihen valmistavassa opetuksessa on tällä hetkellä 68 % Maahanmuuttoviraston (Migri) vastaanottojärjestelmän piirissä olevien 7–15-vuotiaiden ukrainalaisten lasten ja nuorten määrästä. Osuus ei kerro suoraan sitä, kuinka iso osa Ukrainasta paenneista on Suomessa koulussa, sillä kaikki maahan tulleet ukrainalaiset eivät esimerkiksi ole vastaanottojärjestelmän piirissä, mutta voivat silti olla suomalaisessa koulussa.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta Vardasta saatujen tietojen mukaan suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on nyt 473 Ukrainasta paennutta lasta. Heidän määränsä vastaa 25 % vastaanottojärjestelmässä olevista 1–6-vuotiaista lapsista. Myös varhaiskasvatuksessa olevien ukrainalaislasten määrä on noussut huomattavasti: elokuun alussa heitä oli 268.

Elokuussa alkaneeseen tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen osallistuu 183 Ukrainasta paennutta opiskelijaa, jotka tähtäävät lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Aiemmissa valmentavissa koulutuksissa oli yksittäisiä ukrainalaisia. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelee nyt 322 opiskelijaa, kun heitä elokuun alussa oli 186.
Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa kirjoilla olevista ukrainalaisista raportoivien kuntien määrä on niin ikään kasvanut: kuntia on nyt 207, elokuun alussa 179. Eniten ukrainalaisia on Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Uudellamaalla heitä on nyt 1019 ja elokuun alussa 608; Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 916 ja 772.

Opetushallitus seuraa Ukrainasta tulleiden tilannetta

Opetushallitus seuraa säännöllisesti varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa olevien ukrainalaisten määrää. Päivitämme tiedot verkkosivuillemme kahden viikon välein koulutusmuodoittain ja maakunnittain. Seuraava päivitys on luvassa syyskuun puolivälissä. 

Seuraamme ukrainalaisten tilannetta myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tehdyillä kyselyillä, jotka antavat lukumäärien ohella tietoa varhaiskasvatus- tai koulutuspaikkaa odottavista sekä kunnan valmiuksista ottaa Ukrainasta saapuvia opetustoimen piiriin. 

Kunnat ja muut varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat tehneet ahkerasti töitä mahdollistaakseen Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten pääsyn varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin. Valtion tasolla opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, Migri ja Opetushallitus ovat tehneet samaan tähtäävää tiivistä yhteistyötä. 

Lisätietoa

  • Tilastot: erityisasiantuntija Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, puh. 029 533 8549 
  • Ukrainasta paenneiden varhaiskasvatus ja koulutus Suomessa: opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, puh. 029 533 1445