Uutinen

Vasuista vauhtia -viikon teemana on Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Opettajat ja kasvattajat Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat
Varhaiskasvatuksen Vasuista vauhtia -tapahtumaa vietetään tänä syksynä tuttuun tapaan kokonaisen teemaviikon verran 5.9.–9.9.2022. Uudistuneen lainsäädännön ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien myötä jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus heidän tarvitsemaansa yksilölliseen tukeen oppimisessa, kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Varhaiskasvatuksen ammattilainen, hyödynnä viikon materiaalit työssäsi.
Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen

Vasuista vauhtia -teemaviikon tavoitteena on tuoda esiin uudistuneen lainsäädännön ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka velvoittavat tarjoamaan lapselle aiempaa vahvemmin yksilöllistä kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukea. Uudistus tuo pitkään kaivattuja muutoksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen ja pedagogiseen toimintaan.

Uudistuksen keskiössä on lapsen etu ja oikeus saada oikea-aikaista ja riittävän vahvaa tukea. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea inklusiivisten periaatteiden mukaisesti siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty.

Tukea annetaan lapsen tarvitsemilla samanaikaisilla pedagogisilla, rakenteellisilla ja hoidollisilla tukitoimilla eli tuen muodoilla, esimerkiksi se voisi tarkoittaa erilaisia yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja. Lapsella on myös oikeus varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin apuvälineisiin.

Lapsen tuki jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

Lapsen tuen tulee muodostaa johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta mahdollinen tuki yhteensovitetaan esiopetuksessa annettavan tuen kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistukset ovat tuoneet muitakin muutoksia paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Uudistuksen myötä inkluusion käsitettä ja merkitystä on syvennetty ja inkluusion periaatteet on tuotu vahvemmin osaksi ohjaavia asiakirjoja. Inklusiivinen varhaiskasvatus ei ole uusi asia, mutta sen laajan merkityksen ymmärtäminen ja käytännön työhön vieminen vaatii ymmärrystä käsitteestä sekä pedagogista osaamista.

Pitkäjänteistä ja suunnitelmallista varhaiskasvatustyötä 

Tapahtuman avulla haluamme kannustaa varhaiskasvatuksen toimijoita jatkuvaan ja suunnitelmalliseen varhaiskasvatustyöhön. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on otettu käyttöön elokuun alusta alkaen ja lapsen tukeen liittyvien asioiden konkretisointi ja kehittäminen paikallisella tasolla on käynnistynyt muuttuneiden määräysten mukaisesti.

Opetushallitus julkaisee teemaviikon aikana materiaalia tutulla Vasuista vauhtia -verkkosivulla. Pääjohtaja Minna Kelhä tervehtii varhaiskasvatuksen ammattilaisia maanantaina 5.9. julkaistavalla videolla. Luvassa on myös muuta viikon teemaan liittyvää materiaalia.

Jaetaan tunnelmia somessa tunnisteella #vasuistavauhtia

Vasuista vauhtia teemaviikko huipentuu paikalliseen tapahtumapäivään perjantaina 9.9. Päivä antaa hyvän mahdollisuuden esitellä huoltajille, kuntalaisille, päättäjille ja kaikille varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille, miten uudistettujen paikallisten vasujen parissa työskentely on lähtenyt käyntiin: mitä lapsen tuki varhaiskasvatuksessa tarkoittaa ja miten inkluusion periaatteet näyttäytyvät lapsen varhaiskasvatuspäivän aikana.

Viettäkää teemapäivää lasten kanssa itsellenne merkityksellisellä tavalla. Jakakaa tunnelmia somessa #vasuistavauhtia.

Vasuista vauhtia -teemaviikon sivuilla julkaistaan materiaalia 5.9. alkaen

Maailman suurin varhaiskasvatuksen vanhempainilta 7.9. klo 17.50 verkossa

Opetushallitus järjestää lisäksi viikon aikana yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa viime vuoden tapaan Maailman suurimman varhaiskasvatuksen vanhempainillan keskiviikkona 7.9. klo 17.50. Vanhempainillan teemana on Lapsen tuki.

Tilaisuudessa keskustellaan uudistuneesta lapsen tuen mallista, kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä siinä sekä miten varhaiskasvatuksen pedagogisella toiminnalla ennaltaehkäistään haasteiden muodostumista. Miten yhdessä tuemme parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa?

Vuoden 2022 Vasuista vauhtia -tapahtumaviikon yhteyshenkilöt

Kati Costiander kati.costiander [at] oph.fi
Charlotta Rehn charlotta.rehn [at] oph.fi  
Heidi Sairanen heidi.sairanen [at] oph.fi

Koko Opetushallituksen Varhaiskasvatuksen tiimin puolesta