Uutinen

Verkko-oppimisella laatua lastensuojeluun

Kokemuksia Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Eurooppalaiset korkeakoulut totesivat, ettei lastensuojeluyksiköiden työntekijöille ole tarjolla kohdennettua koulutusohjelmaa tai erikoistumisopintoja. ERCCI-hanke loi verkko-opintokokonaisuuden juuri heille.
Kokous, jossa osa osallistujista paikan päällä, osa etänä.

Lastenkodeissa eri puolilla Eurooppaa elää yli 300 000 lasta, Suomessakin yli 11 000.  Monella suomalaisella sijaishuollon työntekijällä on takanaan sosionomin tai sairaanhoitajan opinnot, mutta koulutustausta vaihtelee. Yliopistoissa tai muissa oppilaitoksissa ei anneta valmiuksia työskennellä lastensuojeluyksiköissä, ja pätevöityminen tapahtuu monesti työn kautta. 

-    Työ on hyvin vaativaa, sillä lapsilla on takanaan vaikeita kokemuksia. Nuorten mielenterveysongelmat, huumeongelmat ja käytöshäiriöt on kasvussa. Työntekijöillä on kullakin omanlaisensa koulutustausta eikä heille välttämättä synny yhteistä näkemystä työn tavoitteista, kertoo yliopettaja Eeva Timonen-Kallio Turun ammattikorkeakoulusta. 

Kysymys on toki ennen kaikkea lasten hyvinvoinnista, mutta myös resurssien hyvästä käytöstä. Suomessa lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle maksaa sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lähes miljardi euroa vuodessa. Sijaishuollon laatua voidaan parantaa vahvistamalla henkilöstön osaamista.  

-    Kun kartoitimme asiaa ja tajusimme, ettei missään maassa ole koulutusjaksoja sijaishuoltoon tai mahdollisuutta erikoistua lastensuojeluun, ajattelimme: Apua! Sellainen on tehtävä. 

Tutut yhteistyökumppanit loivat ERCCIn

Turun ammattikorkeakoulu oli jo aiemmin tehnyt eurooppalaisen tason yhteistyöhankkeita lastensuojelun alalla ja ERCCI-hankkeeseen sitoutui neljä tuttua yliopistoa. Euroopan maissa on sijaishuollossa hyvin erilaisia käytäntöjä ja palvelujärjestelmiä ja hankkeen suunnittelijat asettivat tavoitteeksi saada eri malleja mukaan mahdollisimman kattavasti.     

-    Vaikka rakenteet ovat erilaisia, on hoito- ja kasvatustyö lastensuojeluyksiköissä silti hyvin samanlaista. Kaikkialla kohdataan samanlaisia ongelmia. Siksi on mahdollista toimia samoin periaattein hyvin erilaisissa ympäristöissä, Timonen-Kallio kertoo.

Tavoitteena oli luoda mahdollisimman laajasti käytettävissä oleva koulutuskokonaisuus, joka palvelisi eri käyttäjäryhmiä, niin opiskelijoita kuin työssä jo kokemusta hankkineita.  

Hankkeen suunnitteluvaiheessa vuonna 2018 pidettiin korkeakouluissa selvänä, että opetuksen digitalisoituminen on nouseva trendi, joten kumppanit päättivät luoda englanninkielisen MOOC-kokonaisuuden.  Lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Course ja se tarkoittaa laajaa digitaalista opintojaksoa, joka on verkossa kenen tahansa tavoitettavissa.

Opiskelijat ja käyttäjät mukana suunnittelussa

Eri maiden käytäntöjä kartoitettiin ja opintokokonaisuutta kehitettiin viikon kestävissä työpajoissa. Näissä tapaamisissa olivat korkeakoulujen opiskelijatkin mukana. 

Ensimmäiset kaksi työpajaa, Italiassa ja Liettuassa, onnistuttiin järjestämään suunnitelman mukaan. Sitten iski korona, ja työskentely siirtyi verkkoon Teams-palavereihin.

Kehitystyöhön kutsuttiin mukaan opiskelijoiden lisäksi eri tahoja, jotka ovat lastensuojelun ja sijaishuollon kanssa tekemisissä. Sitä varten järjestettiin kansallisia kokouksia, joissa kuultiin työntekijöiden, viranomaisten ja tutkijoiden näkemyksiä. Suomessa mukana olivat niin sosiaali- ja terveysministeriö ja THL kuin palveluntuottajat. 

Pioneerityötä digitaalisessa opetuksessa

Nyt Ercci on valmis. Viimeistely saatiin päätökseen helmikuussa 2022 ja kevään aikana on ollut käynnissä sisäänajo. 

Kokonaisuus sisältää artikkeleita, videoita ja tehtäviä ja sitä voi käyttää täysin itsenäisesti. Monivalintatehtävistä ohjelma antaa palautteen heti, laajempiin kysymyksiin saa miettimisajan jälkeen asiantuntijan laatiman mallivastauksen. 

Teemoiksi on nostettu ne aiheet, jotka asiantuntijatiimi arvioi keskeisiksi sijaishuollon arjessa: työ lapsen kanssa, yhteystyö perheen kanssa, jatkuva arviointi, lasten erityistarpeiden huomioiminen ja konfliktitilanteiden muuttaminen oppimistilanteiksi. 

Eeva Timonen-Kallio vakuuttaa kolmen vuoden urakan sujuneen hyvässä yhteistyössä ja suunnitelmien mukaan. Tehtävät jaettiin ja aikataulusta pidettiin kiinni. Erasmus+ -ohjelma antoi lisäresurssin ja toimintamallin yhteiseen kansainväliseen kehittämiseen. 

-    Kaikilla meillä oli vahva halu saada tämä hanke maaliin. Ongelma oli yhteinen ja se oli päätetty ratkaista. Hyvä porukka innosti ja inspiroi.  

Timonen-Kallion mukaan kyse oli pioneerityöstä.

-    Jouduimme koko ajan opettelemaan ja etsimään uusia ratkaisuja, koska tällaista ei ollut aiemmin tehty.

Yllättävintä oli huomata, miten eri tasolla eri maat olivat digioppimisessa. Koronan takia etäopintoihin jouduttiin hyppäämään yhdessä yössä, eikä se ollut missään ihan helppoa. Turun ammattikorkeakoulussa apuna olivat digiopetuksen asiantuntijat, mutta kävi ilmi, että kaikissa maissa ei alan ammattilaisten tukea ollut tarjolla.

Monenlaisia tuloksia yhdestä hankkeesta

Vaikka MOOC-kokonaisuus on vasta pilotointivaiheessa, hankkeesta on jo seurannut alalla monenlaista uutta. Turun ammattikorkeakoulu valmistelee uutta kotimaista hanketta, jonka avulla ammattilaisten osaamista vahvistetaan laajasti. Työn alla on kaksi opinnäytetyötä, joissa käsitellään opintokokonaisuudesta saatua palautetta.  Italiassa perustettiin hankkeen aikana sijaishuollon maisteritutkinto. 

Tavoitteena on jatkossa levittää opintokokonaisuuden käyttöä myös Euroopan ulkopuolelle. Hankekumppaneilla on kontakteja eri puolille maailmaa: Japaniin, Yhdysvaltoihin, itäiseen Eurooppaan ja Etelä-Amerikkaan, mutta suunnitelmat ovat vielä hautumassa. 

Eeva Timonen-Kallio haluaa kannustaa korkeakouluja kansainväliseen yhteistyöhön. Vaikka kansainvälinen toiminta voi aluksi tuntua kaukaiselta, sitä ei pitäisi nähdä omasta perustoiminnasta irralliselta.

-    Tämäkin projekti osoitti, että kauemmas katsomalla näkee paremmin. Saa uutta oppia, jota voi soveltaa omassa työssä. Huomaa, että meillä on samoja ongelmia, joita pystymme yhdessä ratkaisemaan.

Isona plussana Timonen-Kallio pitää ehdottomasti myös sitä, että hankkeen kautta Turun ammattikorkeakoulu pystyi profiloitumaan vahvemmin lastensuojelun osaajana ja laajentamaan myös kotimaisia verkostojaan.  

 

Empowering Residential Child Care through Interprofessional Training (ERCCI) -hanke

  • Hanketyyppi: Erasmus+ korkeakoulutukselle, strateginen kumppanuushanke
  • Hankeaika: 09/2018 - 12/2021
  • Koordinaattori: Turun ammattikorkeakoulu
  • Kumppanit: Universität Kassel (Saksa), Mykolo Romerio Universitetas (Liettua), Universidad de Oviedo (Espanja) ja Universita' degli Studi di Milano-Bicocca (Italia)
  • Rahoitus: 321 000 €

Mikä Kuukauden tähtihanke? 

Tämä juttu on osa Kuukauden tähtihanke -sarjaamme. Nostamme vuonna 2022 joka kuukausi esiin Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettua vaikuttavaa toimintaa ja hankkeita. Kuukauden tähtihanke juhlistaa 35 vuotta täyttävää Erasmus+ -ohjelmaa.

Kirjoittaja: Päivi Kärnä