Uutinen

Akkreditointi kiinnostaa edelleen

Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Akkreditointi kiinnostaa edelleen vahvasti suomalaisia organisaatioita. Hakijoita on paljon sekä yleissivistävän että aikuiskoulutuksen puolella. Ammatillisessa koulutuksessa hakijoiden määrä on vähentynyt.
TIimityötä

Syynä ammatillisen koulutuksen hakijoiden vähäisyyteen on se, että suuri osa koulutuksen järjestäjistä on jo saanut akkreditoinnin. Näiden akkreditoitujen organisaatioiden opiskelijamäärä kattaa jo 95 % ammatillisen opiskelijoista vähimmäisaloituspaikoissa mitattuna. Vuoden 2022 akkreditointihaussa ammatillisen koulutuksen sektorilla saatiin 4 hakemusta, joista hyväksyttiin 3 organisaatiota. Nyt kolmen vuoden hakukierroksen jälkeen ammatillisen koulutuksen akkreditointeja on yhteensä 68. Ammatillisella sektorilla akkreditoidut toimijat saavat ulottaa liikkuvuutta myös Euroopan ulkopuolelle, mikä on kiinnostanutkin Suomessa kovasti. 

Aikuiskoulutussektorilla saatiin vuoden 2022 haussa 15 hakemusta, joista hyväksytyksi tuli yhdeksän organisaatiota tai konsortiota. Nyt akkreditoituja aikuisoppimisorganisaatioita on jo 24, ja lisää mahtuu. Erasmus+ aikuiskoulutukseen saatiin uudelle ohjelmakaudelle mukaan liikkuvuustoiminto oppijoille. Vuonna 2023 mahdollisuus laajenee siten, että tukikelpoisia osallistujia ovat nyt kaikki oppijat, jotka osallistuvat aikuiskoulutusohjelmaan lähettävässä organisaatiossa. Tämä toivottavasti vielä lisää kiinnostusta hakea omalle organisaatiolle akkreditointia ja jatkuvaa pääsyä Erasmus+ -liikkuvuuden pariin.

Yleissivistävässä koulutuksessa vastaanotettiin hakemuksia aiempaa enemmän. Eri puolilta Suomea akkreditointia haki 130 organisaatiota tai konsortioita. Hakijoina oli päiväkoteja, ala- ja yläkouluja, lukioita, kuntia ja taiteen perusopetusta järjestäviä. Tällä hakukierroksella akkreditoitavien enimmäismäärä oli 50 organisaatiota tai konsortiota, joka on 38 % hakemuksista. Hakemukset olivat erittäin laadukkaita, sillä 50 akkreditoitavan määrä täyttyi jo arvioinnin 79 pisteessä. Konsortiohakemuksien myötä akreditoinnin piirin tuli lisäksi 7 uutta jäsenorganisaatiota. Hyvinvointiteema näkyi vahvasti akkreditointien tavoitteissa, ja osallisuuden painopisteeseen tuli uusi merkittävä toimija tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin keskittyvän valtakunnallisen oppimis- ja ohjauskeskuksen Valteri-koulun myötä. Yleissivistävässä koulutuksessa on nyt 150 akkreditoitua organisaatiota tai konsortiota. 

 

  • Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä". Akkreditoitavat organisaatiot ja verkostot osoittavat toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja.
  • Ohjelmakaudelle 2021-2027 akkreditointia voivat hakea toimijat, jotka haluavat toteuttaa monivuotista ja suunnitelmallista kansainvälistä oppija- ja henkilöstöliikkuvuutta. Hakijana voi toimia organisaatio tai konsortio. 
  • Organisaatiot, joille myönnetään akkreditointi, saavat muodollisen tunnustuksen siitä, että organisaation kansainvälinen toiminta täyttää Euroopan komission laatuvaatimukset. 
  • Akkreditointi myönnetään organisaatiolle tai konsortiolle koko ohjelmakauden loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että rahoitus oppija- ja henkilöstöliikkuvuuteen on taattu koko ohjelmakauden ajaksi. Näin akkreditointi mahdollistaa organisaatioille pitkäjänteisen ja strategisen kansainvälisen yhteistyön.
  • Seuraava hakukierros akkreditointiin yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen toimijoille päättyy 19.10.2023.