Uutinen

Alkuvuoden hakukierroksella akkreditoitujen organisaatioiden ja vapaaehtoistoiminnan hakemusten ennätysluvut, hankkeissa suunnataan huomio mielen hyvinvointiin

Ohjelmat Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Rahoitus
Vuoden 2023 ensimmäinen hakukierros osoittautui myös ensimmäiseksi isoksi hauksi pandemiavuosien jälkeen. Erasmus+ -ohjelmasta myönnettiin reilut 3,1 miljoonaa euroa nuorisoalan liikkuvuus- ja osallistumishankkeisiin. Lisäksi haussa olivat Euroopan solidaarisuusjoukoista rahoitetut solidaarisuushankkeet ja vapaaehtoishankkeet, joiden avustussumma oli sekin yli 2,2 miljoonaa euroa. Rahoitetuissa hankkeissa keskitytään muun muassa mielen hyvinvointiin.
Henkilö seisoo lämpimissä vaatteissa lumisen maiseman edessä kädet auki. Taustalla näkyy auringonlasku.
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki hyödyntää seikkailukasvatusta mielenterveyden tukemisessa.

Yhteensä hakukierroksella jätettiin 103 hakemusta. Erasmus+ -rahoituksen saaneita hankkeita oli yhteensä 44, Euroopan solidaarisuusjoukoista myönnettiin avustusta 40 hankkeelle. Avustusta saaneiden hankkeiden joukossa oli useampia mielen hyvinvointiin ja nuorten mielenterveyden tukemiseen liittyviä avauksia. Myös kestävä kehitys ja luonto ovat vahvasti edustettuina.

Sekä Erasmus+ nuorisoalan akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushankkeita että Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeita haki helmikuun haussa useampi organisaatio kuin koskaan aiemmin. Akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushankkeiden rahoitusta haki 21 organisaatiota, vapaaehtoistoiminnan rahoitusta puolestaan 29 organisaatiota. Nämä kaikki organisaatiot myös saivat rahoituksen.

Ilahduttavasti myös viime syksynä alkanut uusi toiminto, DiscoverEU-osallisuustoimi, sai tälläkin hakukierroksella yhden uuden rahoitetun hankkeen. Toiminnon avulla ne 18-vuotiaat nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia matkustaa itsenäisesti, voivat päästä junamatkalle Eurooppaan. Nuorten kanssa työskentelevät organisaatiot hakevat hankeavustuksen ja tukevat nuoria.

 

Seikkailukasvatuksen menetelmät tukevat mielenterveyttä

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki sai avustuksen nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanketta "Adventure Education as a Prevention Tool for Mental Health Issues in Youth Work" varten. Oivangin nuorisotyön päällikkö Panu Päivärinta toteaa, että mielenterveyden tukeminen nuorisotyössä oli selkeä valinta koulutusseminaarin muodossa toteutettavan hankkeen teemaksi.

‒ Haluamme kehittää osaltamme nuorisotyötä tarjoamalla mahdollisuuden jakaa työkaluja ulkona tehtävän toiminnan ja seikkailukasvatuksen hyödyistä, erityisesti mielenterveyttä tukevassa työssä, Päivärinta kertoo. ‒ Pääsemme jakamaan hyväksi todettuja käytänteitä ja non-formaalin oppimisen menetelmiä. Toivomme myös kehittyvämme siinä, miten suunnittelemme ja toteutamme aktiviteetteja meidän omien nuorten kanssa. Keskinäinen ammatillinen jakaminen on tärkeää.

Hanke vakuuttaa ajankohtaisen aiheen lisäksi vahvalla kumppanuudellaan.

‒ Kyllä hankkeen varmistuminen tuo sellaisen tunteen, että ollaan yhdessä onnistuneesti aikaansaatu jotain arvokasta, jota meidän kannattaa viljellä Euroopan tasollakin, Päivärinta miettii.

 

Yksilöllisiä kohtaamisia ja ryhmään kuulumisen vahvistamista

Nuorten mielen hyvinvointia halutaan tukea myös Turussa. HangFlow ry:ssä iloittiin ”SunTurvana”-solidaarisuushankkeen varmistumisesta. Hanke pitää sisällään sekä yksilötapaamisia että keskinäisen solidaarisuuden ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistamista.

‒ Idea syntyi COVID-19-pandemian myötä, yhdistyksen puheenjohtaja Hannaneh Mahmoudian kertoo.
‒ Hankkeen tavoitteena on keskittyä nimenomaan nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Meillä on paljon nuoria, jotka ovat eritaustaisia ja -kielisiä. HangFlow ry:ssä haluamme olla juuri siellä, missä nuoret ovat, ja antaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin.

”SunTurvana”-hankkeessa on vahva inkluusionäkökulma, ja se hyödyntää monipuolisia menetelmiä. Mahmoudian kertookin esimerkin nuorten yksilöllisestä kohtaamisesta. HangFlow ry:llä on tapana muistaa jokaista toimintaan osallistuvaa nuorta syntymäpäivälahjalla. Hankkeen myötä suunnitelmana on istuttaa jokaisen nuoren syntymäpäivänä viisi puuta ympäri maailman.

‒ Aineeton ja ekologinen lahja menee hyvin yhteen meidän arvojen kanssa, Mahmoudian kertoo.
‒ Haluamme hankkeessa panostaa erityisesti nuorten osallistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tuntuu hienolta saada tunnustusta toiminnastamme!


Teksti: Riikka Uljas-Bärman