Uutinen

Ammatillisen koulutuksen 2023 laatupalkinnot myönnettiin erinomaisesta verkostomaisesta toimintakulttuurista ja kumppanuusyhteistyöstä

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon AEL-Amiedu Oy:lle ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle. Kunniamaininnan saivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy. Laatupalkinnon saajien toimintaa kuvaavat hakemukset ja palauteraportit on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla.
Ryhmäkuva laatupalkinnonjakotilaisuus
Ryhmäkuva laatupalkinnon jakotilaisuudessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot 14.11.2023. Palkinnon perusteluissa todetaan, että AEL-Amiedu Oy:n (Taitotalo) erinomaisuus perustuu jatkuvaan ennakointikeskusteluun työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedun erinomaisuus perustuu yhteistyöhön maakunnan elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kanssa. 

Kunniamaininnan saivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria esimerkillisestä työelämäyhteistyöstä ja opiskelijakuntatoiminnasta ja Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy esimerkillisestä opiskelijakuntatoiminnasta ja muusta sisäisestä verkostoyhteistyöstä.  

Laatupalkintoa hakeneiden organisaatioiden arvioinnin toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunta, jossa olivat edustettuina työelämän, koulutuksen järjestäjien, opettajien ja opiskelijoiden edustajat sekä muut opetusalan asiantuntijat. Toimikunnan mukaan kaikki saadut 11 hakemusta olivat erittäin korkeatasoisia ja niissä näkyi koulutuksen järjestäjien vahva panostus laadunhallintaan. 

Vuoden 2023 laatupalkinnon teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet. Palkinnon saajat jakavat parhaita käytäntöjään muiden koulutuksen järjestäjien vertaisoppimisen tueksi. Laatupalkinnon saajien hakemukset ja palauteraportit on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla. 

Lisätiedot: 
opetusneuvos Riikka Vacker, riikka.vacker [at] oph.fi, puh. 0295331215
opetusneuvos Tarja Heikkinen, tarja.heikkinen [at] oph.fi, puh. 0295331270 

Lisätietoa