Uutinen

Ammatillisen koulutuksen kansainvälinen liikkuvuus elpyi vuonna 2022 vähitellen

Tilastot Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot käynnistyivät viime vuonna vähitellen koronasulkujen jälkeen, mutta eivät vielä yltäneet vuoden 2019 tasolle. Vuonna 2022 ammatillisesta koulutuksesta lähti opintoihin tai työhönsä liittyvälle ulkomaanjaksolle yhteensä 2 708 opiskelijaa ja 2 570 opettajaa tai muuta henkilöstöä.
Kolme nuorta naista joista yksi halaa muita ja katsoo kameraan päin.

Suhteessa samana vuonna opintonsa aloittaneisiin 16–25-vuotiaisiin vuonna 2022 ulkomaanjaksolle lähti 6,2 % ja Suomeen tuli 4,3 % opiskelijoista. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 10,3 ja 7,3 %. Vuonna 2022 Suomeen saapui 3 586 ja Suomesta lähti 2 570 opettajaa ja muun henkilöstön edustajaa. Edellisenä vuotena 2021 henkilöstöä liikkui muutamia satoja.

Liikkuvuusohjelmista suosituin oli Erasmus+, jonka kautta vuonna 2022 ulkomaanjaksolle lähti 2 170 opiskelijaa eli 80 % kaikista lähteneistä. Suomeen tulevista 83 % liikkui Erasmus+ ohjelman tuella. Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuudesta 72 % tapahtui Erasmus+ -ohjelman rahoituksella

Vuonna 2022 Suomesta ulkomaille tehtävistä ulkomaanjaksoista 11,3 % tapahtui monimuotona eli fyysisten ja virtuaalisten jaksojen yhdistelmänä. Ulkomailta Suomeen saapuvien opiskelijoiden jaksoista 13,3 % oli monimuotoisia. Suomesta ulkomaille suuntautuvissa jaksoissa tapahtui pientä nousua monimuotoliikkuvuudessa verrattuna edellisvuoteen, mutta osuus laski Suomeen suuntautuvassa liikkuvuudessa 5 prosenttiyksikköä. Suomesta ulkomaille suuntautuvista opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuuksista 6,7 % tehtiin monimuotona.

Ulkomaille lähteneiden opiskelijoiden ulkomaanjakson tarkoitus oli useimmiten työelämässä oppiminen koulutussopimuksella. Myös Suomeen saapuvat opiskelijat tulivat useimmiten työelämässä oppimaan. Erasmus+ -ohjelman strategisiin kumppanuushankkeisiin liittyville jaksoille lähti 13 % opiskelijoista. Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa ulkomaille lähti eniten palvelualojen opiskelijoita. Toiselle sijalle nousi tekniikan alat ja kolmannelle kauppa ja hallinto.

Opettajat ja muu henkilöstö lähtivät vuonna 2022 ulkomaille useimmiten työelämäjaksolle tai muun syyn vuoksi. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi yhteistyöprojekteihin ja erilaisiin kehittämishankkeisiin liittyvät matkat tai valmistelevat vierailut.

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuus on ollut erittäin Eurooppa-painotteista koko sen ajan, kun liikkuvuutta on tilastoitu. Sekä Suomesta lähteneiden, että Suomeen saapuneiden opiskelijoiden suosituimmat 10 kohde- ja lähtömaata sijaitsivat myös vuonna 2022 kaikki Euroopassa. Vuoteen 2020 saakka rahoitettiin kansainvälistymisen valtionavustuksilla globaaliverkostoja tietyissä Euroopan ulkopuolisissa kohdemaissa. Erasmus+ ohjelmassa akkreditoiduilla toimijoilla on vuodesta 2021 lähtien mahdollisuus suunnata maksimissaan viidennes liikkuvuusrahoituksesta globaaliin liikkuvuuteen kaikkiin Euroopan ulkopuolisiin maihin, mutta globaali liikkuvuus käynnistyi vuonna 2022 eurooppalaista liikkuvuutta hitaammin.