Uutinen

Digitaalisen osaamisen kuvaukset löytyvät nyt ePerusteet-palvelusta

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukutaito-ohjelma Digitaalisuus
Kaksi nuorta tietokoneen ja kirjan äärellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi keväällä 2023 Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset 2027. Nämä linjaukset luovat yhdessä Valtioneuvoston laatiman Suomen digitaalisen kompassin kanssa strategisen perustan opetuksen digitalisaation edistämiselle.

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjausten myötä jatkuvat myös digitaalisen osaamisen kuvausten ylläpito ja kehittäminen. Digitaalisen osaamisen kuvaukset löytyvät jatkossa Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta. Osaamisen kuvaukset on julkaistu suomen, ruotsin, saamen ja englannin kielillä.

- Digitalisaation murroksessa osaamistarpeet elävät. Perusdigitaitojakin tulee yhä vahvistaa. On tärkeää, että meillä on Suomessa yhtenäinen näkemys siitä, mikä on kaikilta odotettavaa digitaalista osaamista, toteaa johtaja Jarkko Niiranen Opetushallituksesta

Opetuksenhallituksen sivuilta löytyy nyt digitaalisen osaamisen kokonaisuus, johon on koottu Uudet lukutaidot –kehittämisohjelman tuottamaa sisältöä. Sivustolla pääsee tarkastelemaan digitaalisen osaamisen kuvauksia ePerusteet-palvelusta ja löytää tietoa digitaalisen osaamisen kehittämisen tueksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Sivustolta löytyy tukea muun muassa pienten lasten digitaalisen lukutaidon kehittämiseen, digitaalisten palvelujen hankkimiseen sekä oppilaiden itsesäätelytaitojen vahvistamiseen. Sisällöt heijastavat opettajien ja opetuksen järjestäjien esittämiä ajankohtaisia tarpeita digitalisoituvassa yhteiskunnassa odotettavasta osaamisesta. Aiheiden tarpeellisuutta osoittaa myös tutkimus- ja selvitystieto. Sivustolta löytyvä Opetushallituksen ja Sitran juuri julkaisema Datatalousosaamisen perusteita perusopetukseen ja toiselle asteelle –aineisto sisältää tietoa ja vinkkejä datavetoisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Sivuston sisältöä täydennetään jatkossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatio etenee kansallisessa ohjauksessa

Digitaalisen osaamisen kuvaukset muodostavat kansallisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen, jolla tuetaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 linjausten paikallista toimeenpanoa. Tarkoituksena on, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät päivittävät digistrategioitaan ja -suunnitelmiaan sekä opetussuunnitelmiaan vastaamaan kansallista digitaalisen osaamisen viitekehystä. Jo 112 kunnassa on käynnissä päivittämistyö opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana.

Digitaalisen osaamisen yksityiskohtainen määrittely edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saavuttaa opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvittava digitaalinen osaaminen. Tavoitteena on, että jokaisen digitaalinen osaaminen voi kehittyä jatkumona koko oppimispolun ajan.

Taustaa: Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ovat julkaisseet Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa vuonna 2022 varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen käyttöön digitaalisen osaamisen (varhaiskasvatus), tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (perusopetus), medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset. Osaamisen kuvauksista ilmenee, mitä on oppilaan hyvä osaaminen eri vaiheissa perusopetusta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa.

Lisätietoja