Uutinen

Digitaalisen turvallisuusosaamisen ja kestävyystoiminnan merkitys korostuu tulevaisuuden työelämässä

Ajankohtaista Digitaalisuus Ennakointi
Digitalisaatio ja teknologinen kehitys kiihdyttävät digitaalisen osaamisen tarvetta tulevaisuudessa eri ammateissa. Perustaidot eivät enää riitä missään, mutta edistyneintä osaamista vaaditaan digiturvallisuudessa. Vihreä siirtymä kasvattaa puolestaan tarpeita kestävyystoimintaan liittyvälle osaamiselle. Tämä ilmenee Opetushallituksen tuoreesta ennakointiraportista.
Kädet näppäimistöllä. Kuvan päälle on piirretty verkosto, jossa lukon kuvia.

Opetushallituksen raportissa ennakoidaan laaja-alaisten osaamistarpeiden muutoksia 2030-luvulle mennessä. Osaaminen määritellään laaja-alaiseksi silloin, kun sen tarve esiintyy talouden eri sektoreilla ja sitä voi hyödyntää eri ammattialojen työtehtävissä. Raportti pohjautuu Osaamisen ennakointifoorumin avulla toteutettuun kyselyyn, jonka tulosten mukaan tulevaisuuden työelämässä alasta riippumatta keskeistä on digitaalisuuteen sekä kestävyystoimintaan liittyvä osaaminen. 

Digitaalinen turvallisuusosaaminen arvioidaan raportissa tärkeimmäksi ja edistyneimmän tason asiantuntijuutta vaativaksi osaamiseksi. Digitalisaation ja lisääntyvän automatisaation ennakoidaan muuttavan ammattialojen osaamistarpeita. Erityisesti tekoälyn yleistyminen edellyttää laaja-alaisempien tehtäväkokonaisuuksien hallitsemista. Tiukentuneet tietosuojasäädökset ja lisääntyneet verkkohyökkäykset kasvattavat tietoturvaan liittyvän ymmärryksen tarvetta.   

Työn kiihtyvä digitalisoituminen johtaa siihen, että digitaalisen osaamisen merkitys ylipäätään korostuu tulevaisuudessa.

– Digitaaliset perustaidot eivät enää riitä, vaan alasta riippumatta työelämässä tarvitaan vähintään edistyneempää digitaalista osaamista, toteaa erityisasiantuntija Vihtori Suominen Opetushallituksesta. 

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan myös kestävyysosaamista. 2030-luvulle mennessä ilmastonmuutos mainittiin keskeisenä osaamistarpeisiin vaikuttavana muutostekijänä, joka edellyttää paitsi kykyä arvioida oman toiminnan ympäristövaikutuksia, myös tietoisuutta vaihtoehtoisista toimintatavoista.

– Kestävyystoimintaan liittyvä osaaminen tarjoaa pohjan vihreää siirtymää tukeville työtavoille. Kestävyys nivoutuu näin osaksi erilaisia käytäntöjä, prosesseja tai työskentelytapoja, kuten taitona säästeliäästi käyttää luonnonvaroja ja materiaaleja tuote- ja materiaaliosaamisessa, sanoo Suominen.

Raportti liittyy Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) toimintaan. Tietoa osaamistarpeiden muutoksista kerättiin kyselytutkimuksella, joka toteutettiin kesän ja syksyn 2022 aikana. Kyselyssä oli mukana 130 ammattialaa ja siihen saatiin 1 075 vastausta. Kevään aikana julkaistaan lisää samaan kyselyyn liittyviä ammattialakohtaisia ennakointituloksia. 

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen asiantuntijaelin, joka tuottaa ennakointitietoa osaamis- ja koulutustarpeista Suomessa. Se tuo säännöllisesti yhteen laajan joukon koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita pohtimaan, millaista koulutusta ja osaamista tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Nyt julkaistu Opetushallituksen ennakointitiimin tuottama raportti perustuu OEF:n ja sen taustaryhmien tuottamaan ennakointitietoon.

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Vihtori Suominen, Opetushallitus, puh. 029 533 1674, vihtori.suominen [at] oph.fi