Uutinen

Eduskuntavaalit lähestyvät – miksi nuorten pitäisi kiinnostua vaaleista?

Opettajat ja kasvattajat Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Opettaja, innosta nuoria äänestämään ja vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin – vaikuttaa voi jo ennen äänestysikää. Nuorten kanssa voi tutustua vaikuttamisen tapoihin, keskustella heille tärkeistä asioista ja ehdokkaiden vaaliteemoista sekä äänestämisen merkityksestä demokratian perustana. Hyödynnä uutta opetuksen tueksi julkaisemaamme tietoiskua, jossa eri alojen asiantuntijat avaavat näkemyksiään siitä, miksi äänestäminen ja vaikuttaminen on tärkeää.
Oppilaita

Koulujen demokratiakasvatus vahvistaa nuorten taitoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on myös keino lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta ennakoivasti ja tasoittaa nuorten kotitaustan vaikutuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Opetushallitus kannustaa kouluja erityisesti vaalien alla nostamaan keskusteluun aktiivisen kansalaisuuden ja äänestämisen merkityksen demokratian toteutumisessa – jokaisella äänellä on merkitystä. Opetuksen tueksi tarkoitetussa tietoiskussa on neljä napakkaa asiantuntijakannanottoa, joissa käsitellään vaikuttamisen ja äänestämisen tärkeyttä eri näkökulmista.

Yhteisenä huolenaiheena on nuorten vähäisempi äänestysaktiivisuus vanhempiin ikäryhmiin verrattuna. Tähän vaikuttavat monet asiat: nuoret voivat kokea, ettei heidän mielipiteitään kuunnella, ja että heille tärkeät asiat eivät nouse esiin julkisessa keskustelussa. Oikeusministeriön yksikön päällikkö Niklas Wilhelmsson korostaa, että nuorten äänestysaktivisuutta voidaan tukea vaalien alla viestinnällä ja järjestöyhteistyöllä sekä nimeämällä ehdokkaiksi myös nuoria. Lisäksi hän toteaa, että äänestysaktiivisuuden tukemisessa juuri pitkäjänteinen koulujen demokratiakasvatus on vaikuttavin tapa, vaikka tulokset näkyvät usein vasta vuosien viiveellä.

Nuoret voivat vaikuttaa vaaleissa, vaikka heillä ei olisikaan vielä äänioikeutta. Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Ella Siltanen muistuttaa, että eduskuntavaalit tarjoavat nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin ja palveluihin esimerkiksi keskustelemalla tärkeistä teemoista ja vaaliehdokkaista somessa, järjestämällä vaalipaneelin koululla tai kysymällä ja haastamalla ehdokkaita vaaliteltoilla.

Opettajille suunnattua tietoiskua on mahdollista käsitellä koulussa yhtenä kokonaisuutena tai poimia sieltä eri tilanteisiin parhaiten sopivia tekstejä. Tietoisku on tuotettu opetuksen tueksi ja nuorten inspiroimiseksi erityisesti yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineisiin. Se on suunnattu erityisesti yläkouluille ja toiselle asteelle, ja soveltuvin osin sitä voidaan käyttää myös alakouluissa. Oppitunneilla voidaan esimerkiksi tutustua vaikuttamisen tapoihin, keskustella nuorille tärkeistä asioista ja ehdokkainen vaaliteemoista sekä kehittää informaatiolukutaitoa, joka on tärkeää, kun nuoret arvioivat ja tulkitsevat vaaliviestintää. Tietoiskun kirjoittajina ovat Niklas Wilhelmssonin ja Ella Siltasen lisäksi Allianssin asiantuntija Iida Laurila sekä Sitran johtaja Veera Heinonen. Lopuksi demokratiakasvatuksen asiantuntija Mikko Tujula esittelee kattavasti eduskunnan opetusta varten tuottamia tietopaketteja ja erilaisia videoita.

Lisätietoja

Kristina Kaihari, kristina.kaihari [at] oph.fi
Tiina Kärkkäinen, tiina.m.karkkainen [at] oph.fi