Uutinen

Erasmus+ -akkreditoinnin hyviä käytäntöjä koottiin nyt yhteen – selvitys auttaa organisaatioita hakuprosessissa

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Akkreditointi Kansainvälistyminen
Opetushallitus teetti vuonna 2022 selvityksen, jossa tarkastellaan yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen organisaatioiden ja konsortioiden Erasmus+ -suunnitelmien hyviä käytänteitä. Aineistona käytettiin hakukierrosten 2020 ja 2021 akkreditointihakemuksia ja niistä tehtyjä arviointeja. 
Kädet läppärin näppäimistöllä


Selvityksen tarkoituksena on tukea akkreditoinnin hakemista suunnittelevia organisaatioita hakuprosessissa, helpottaa jo akkreditoituja organisaatioita heidän oman toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä sekä ohjata kansallisen toimiston ohjaus- ja neuvontatyötä ohjelman toimeenpanossa. 

Akkreditoinnin saaneiden organisaatioiden ja konsortioiden Erasmus+ -suunnitelmien hyviin käytäntöihin lukeutuu selvityksen mukaan muun muassa se, että toiminnan tavoitteet ovat realistisia ja toimet niiden saavuttamiseksi on kuvattu konkreettisesti. Tärkeää on myös se, että näiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Lisäksi on oleellista, että kansainväliselle toiminnalle asetetut tavoitteet ovat organisaation ja konsortion laajempiin tavoitteisiin kytkettyjä ja ne perustuvat todellisiin tarpeisiin. 

Selvityksessä havaittuja hyvä käytänteitä ovat myös yhteisön jäsenten osallistaminen kansainvälisyyttä kuvaavan Erasmus+ -suunnitelman laatimiseen sekä yhteisen näkemyksen luominen ja tavoitteiden määrittely yhdessä; johdon sitoutuminen toimintaan sekä se, että varmistetaan että liikkuvuustoiminta hyödyttää koko yhteisöä – myös niitä, oppijoita ja henkilökunnan jäseniä, jotka eivät itse osallistu liikkuvuuksiin. 

Akkreditointia voi hakea kerran vuodessa

Vuonna 2021 alkaneella Erasmus+ -ohjelmakaudella myös yleissivistävän sekä aikuiskoulutusorganisaatioiden on mahdollista hakea liikkuvuusakkreditointia. Akkreditointia hakevan organisaation tai konsortion tulee laatia Erasmus+ -suunnitelma liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen. 
Akkreditointi mahdollistaa organisaatioille vakaan ja siirtymisen yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallisempaa, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa. Seuraava hakukierros päättyy syksyllä 2023.

Lisätietoja: 
Yleissivistävä koulutus, liikkuvuushankkeet: sirkka.saikkala(at)oph.fi
Aikuiskoulutus, liikkuvuushankkeet: johanna.tarvainen(at)oph.fi 
Yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut: sirpa.holmstrom(at)oph.fi