Uutinen

Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden hakemusmäärät ovat palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden hakemusmäärät kasvoivat reilusti viime vuodesta. Uutena toimintona olivat nyt haettavissa urheiluhenkilöstön ulkomaanjaksot, jotka kiinnostivatkin urheilualan toimijoita. Vuoden 2023 hakukierroksella liikkuvuushankkeiden rahoitusta on jaossa noin 46,7 miljoonaa euroa. Päätökset hakemuksista tehdään touko-kesäkuussa.
Nuoret aikuiset tekevät ryhmätöitä

Uutista korjattu 21.3.2023: Muutettu 2023 haettujen liikkuvuusjaksojen kokonaismäärä, liikkuvuusjaksojen määrän nousu prosentteina vuodesta 2022, aikuiskoulutuksen haettujen liikkuvuusjaksojen määrä 2022 ja 2023 sekä korjattu graafia vastaavasti. 

Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden määrän reilu kasvu näkyy sekä hakemusten määrissä, haetuissa avustussummissa että haettujen liikkuvuusjaksojen ja osallistujien määrissä. Hakemusten määrä kasvoi 54 %. Uusia toimijoita on mukana jonkin verran useammalla sektorilla. Liikkuvuusjaksoja haettiin yhteensä 32 979 kappaletta, mikä on noin 45 % prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä hakukierroksella. 

Kaavio, jossa on kerrottu haettujen Erasmus+ -liikkuvuusjaksojen määrät vuosina 2022 ja 2023.

Haettujen liikkuvuusjaksojen määrät kasvoivat eniten aikuiskoulutuksessa 

Aikuiskoulutuksessa liikkuvuushankkeita haettiin tällä hakukierroksella enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna yhteensä. Hakemusmäärät kasvoivat reilusti sekä akkreditoitujen organisaatioiden liikkuvuushankkeissa että lyhytkestoisissa liikkuvuushankkeissa. Liikkuvuusjaksoja haettiin kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna: yhteensä noin 1300 kappaletta, kun viime vuonna vastaava luku oli reilut 300 jaksoa. 

Yleissivistävän koulutuksen liikkuvuusjaksojen määrä yli kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna: helmikuussa päättyneellä hakukierroksella liikkuvuusjaksoja haettiin yli 9800 kappaletta, kun vuotta aikaisemmin luku oli reilu 4600.

Ammatillisessa koulutuksessa liikkuvuusjaksojen määrissä oli yli 40 % nousua: liikkuvuusjaksoja haettiin yli 5700 kappaletta, kun vastaava luku oli viime vuonna reilut 4000 kappaletta. 

Myös nuorisoalan liikkuvuushankkeiden määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Hakemuksia tuli lähes saman verran kuin vuoden 2020 ensimmäisellä hakukierroksella ennen pandemiaa. Iso osa liikkuvuushankkeista sisältyy nyt akkreditoitujen organisaatioiden hakemuksiin. Yksittäisiä liikkuvuushankehakemuksia on vähemmän. Haetut osallistujamäärät kasvoivat noin 50 % vuoden 2022 ensimmäiseen hakukierrokseen verrattuna: avustuksia haettiin reilulle 4800 osallistujalle, kun viime vuonna niitä haettiin 3200 osallistujalle. 

-    Liikkuvuushankkeiden hakemusmäärät näyttävät palanneen pandemiaa edeltävälle tasolle. Tämä kertoo kansainvälisen toiminnan palautumisesta ja kansainvälisen yhteistyön elpymisestä, iloitsee Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen. 

Korkeakoulutuksen liikkuvuushankkeita haettiin edellisvuoden malliin

Korkeakoulutuksessa eurooppalaisen liikkuvuuden avustuksia hakivat kaikki Suomen 37 korkeakoulua. Avustuksia haettiin yhteensä reiluun 9700 liikkuvuusjaksoon. Luku sisältä niin opiskelija- ja harjoittelijavaihdot kuin opettaja- ja henkilökuntavaihdot. Korkeakoulutuksen alalla haettujen liikkuvuusjaksojen määrät ovat nousseet maltillisemmin kuin muilla sektoreilla: viime vuonna liikkuvuusjaksoja haettiin reilut 9000 kappaletta. 

Korkeakoulutuksen globaaliin liikkuvuuteen avustuksia haki 22 korkeakoulua ja kaksi konsortiota yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Haettu summa on noin puoli miljoonaa suurempi kuin edellisellä hakukierroksella; hakemuksia puolestaan on yksi vähemmän. Liikkuvuusjaksoja haettiin reilu 100 kappaletta enemmän kuin vuoden 2022 hakukierroksella. Euromääräisesti eniten tukea haettiin Saharan eteläpuolisen Afrikan sekä Aasian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ukrainan kanssa tehtävään yhteistyöhön tuli kuusi hakemusta. 

Urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeet haussa ensimmäistä kertaa

Tämän kevään hakukierroksella olivat haussa ensimmäistä kertaa urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeet. Rahoitusta on jaossa 127 250 euroa. Koska ensimmäisen hakukierroksen avustusbudjetti on pieni ja toiminnon painopisteenä on ruohonjuuritason eurooppalainen yhteistyö, rajattiin haku ensisijaisesti seuratoimijoille.

-    Kannustimme erityisesti urheiluseuroja käynnistämään eurooppalaista yhteistyötä hakemalla Erasmus+ -avustusta sekä lajiliittoja tukemaan heitä tässä prosessissa tarvittaessa, kertoo vastaava asiantuntija Terhi Liintola Opetushallituksen nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut -yksiköstä. 

Hakemuksia jätettiin yhteensä 20 kappaletta, ja ne sisältävät 147 liikkuvuusjaksoa. Haettujen avustuksien määrä on yli 247 000 euroa eli tuplasti jaettavissa olevaan rahoitukseen nähden. 

-    Hakemuksia tuli laajasti ympäri Suomea eri maakunnista ja eri lajeista, iloitsee Liintola. 

Urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeet on tarkoitettu erityisesti urheiluseuroissa toimiville valmentajille, henkilöstölle sekä vapaaehtoisille, jotka voivat parantaa osaamistaan ja pätevyyttään sekä hankkia uusia taitoja liikkuvuusjaksolla ulkomaisessa organisaatiossa ja näin edistää Euroopan urheilun työsuunnitelman tavoitteita käytännössä.

Jaettavan rahoituksen määrä on kasvanut viime vuodesta

Hakukierroksella on jaossa rahoitusta liikkuvuusjaksoille noin 46,7 miljoonaa euroa. Jaettavissa oleva liikkuvuushankkeiden avustusmäärä on kasvanut viime vuodesta noin kolme miljoona euroa, mikä vastaa seitsemän prosentin nousua. 

Suurin budjetti on korkeakoulutuksessa, jossa avustuksia on jaossa yhteensä reilu 24 miljoona euroa eurooppalainen ja globaali liikkuvuus yhteenlaskettuna. Summa on n. 1,7 miljoonaan euroa suurempi kuin viime vuonna. Myös muiden sektorien liikkuvuushankkeiden budjetit ovat kasvaneet.  

Yhteensä Erasmus+ -avustuksia on jaossa Suomessa lähes 58 miljoonaa euroa vuoden 2023 hakukierroksella. Lisäksi suomalaiset organisaatiot voivat hakea rahoitusta suoraan komissiosta hallinnoitaviin Erasmus+ -toimintoihin. 

Päätöksistä tiedotetaan touko-kesäkuussa

Hakemusten arviointiprosessi on alkanut, ja päätöksistä tiedotetaan viimeistään toukokuun-kesäkuun aikana. 

Nuorisoalalle on vuoden 2023 tulossa vielä kaksi liikkuvuushankkeiden hakukierrosta: toinen hakukierros päättyy 4.5.2023 ja kolmas hakukierros 4.10.2023. DiscoverEU-osallisuustoimi on haettavana seuraavan kerran vasta lokakuun hakukierroksella; muuten molemmilla hakukierroksilla voi hakea nuorisovaihtoja, osallistumishankkeita ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeita.