Uutinen

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat nostavat suomalaisten korkeakoulujen kapasiteettia osallistua kansainvälisiin yhteistutkinto-ohjelmiin

Ohjelmat Korkeakoulutus Globaali yhteistyö Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien kautta kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä.
Maapallo kämmenten välissä

Vuoden 2023 Erasmus Mundus-toiminnon hakukierroksella haettiin rahoitusta Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) sekä Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Hakemuksia tuli kaikkialta maailmasta ja niiden lukumäärä nousi viime vuodesta. Maisteriohjelmien hakemusten määrä on nyt vastaavalla tasolla, kun edellisen ohjelmakauden lopussa. Erasmus Mundus –maisteriohjelmien konsortioihin tulee kuulua vähintään kolme korkeakoulua, joista kahden tulee olla ohjelmamaista tai ohjelmaan assosioituneista maista. Maisteriohjelmien valmisteluhanke haetaan yhden korkeakoulun toimesta.

EMJM-hakemuksia jätettiin yhteensä 91, joista 19 oli mukana suomalaisia toimijoita. EMDM-hakemuksia jätettiin 145, joista neljässä oli mukana suomalainen korkeakoulu koordinaattorina. Hakumäärät osoittavat, että kiinnostus Erasmus Mundus -toimintaa kohtaan on Suomessa hyvällä tasolla. 

Vuoden 2023 hakukierroksen tulokset julki

Vuoden 2023 haussa myönnettiin rahoitusta 32 Erasmus Mundus -maisteriohjelmalle, joista kahdeksassa on mukana suomalainen korkeakoulu joko koordinaattorin tai partnerina. Näiden ohjelmien lisäksi suomalaisia toimijoita on mukana kahdessa hankkeessa assosioidun partnerin roolissa. Tulos voidaan suomalaisten osalta nähdä hyvänä.

Avustusta saaneiden joukossa on mukana korkeakouluja, joilla on pitkä kokemus Erasmus Mundus -maisteriohjelmista sekä korkeakouluja, jotka saivat tällä kierroksella ensimmäistä kertaa rahoitusta Erasmus Mundus -maisteriohjelman perustamiseen.

Yksi uuden Erasmus+ -ohjelmakauden keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa uusien toimijoiden osallistuminen Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin. Rahoitus Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun on tarkoitettu uusien osallistujien valmiuksien lisäämiseen. Vuoden 2023 hakukierroksella myönnettiin rahoitusta 58 EMDM-hankkeelle. Suomalaisista hakemuksista yhdelle myönnettiin rahoitus. EMDM -hankkeet ovat lyhyitä, noin vuoden pituisia hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on 55 000 euroa. Hankkeessa on vain yksi tuen saaja, joka kuitenkin voi jakaa rahoitusta hankkeessa mukana olevien partnereiden kanssa. Kiinnostus EMDM -hankkeisiin on Suomessa toistaiseksi keskittynyt ammattikorkeakouluihin.

Tällä ohjelmakaudella Erasmus Mundus -hankkeiden koordinaattorit voivat olla myös ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista. Myönnetyissä hankkeissa tämä on vielä epätavallista, vaikka ohjelmissa onkin mukana korkeakoulupartnereita assosioitumattomista kolmansista maista.

Suomalaiset yliopistot mukana eri aloja kattavissa Erasmus Mundus -ohjelmissa

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat omien alojensa lippulaivaohjelmia. Ohjelmien kautta kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä. Suomalaiset yliopistot ovat mukana Erasmus Mundus maisteriohjelmissa, jotka kattavat hyvinkin ajankohtaisia kysymyksiä ja koulutusaloja. Maisteriohjelmien konsortiot vaihtelevat kooltaan ja vuoden 2023 haun suomalaissävytteisessä konsortiossa on jäsenenä kolmesta kahdeksaan korkeakoulua. Monessa ohjelmassa on mukana myös laaja joukko assosioituneita partnereita, jotka tarjoavat ohjelmille osaamistaan esimerkiksi harjoittelupaikkojen ja vierailijaluentojen kautta sekä edistävät ohjelman työelämärelevanssia.

Nyt myönnetyissä ohjelmissa painottuvat LUMA-tieteet, datatieteet ja tekoäly sekä kaupunki- ja kestäväkehitys. Esimerkiksi Oulun yliopiston Erasmus Mundus Joint Master Redesigning the Post-Industrial City -ohjelma perustuu yliopiston Eurooppalaiset yliopistot -verkoston (UNIC) yhteistyöhön, joka pyrkii luomaan tutkimuspohjaisia ratkaisuja kaupunkimuutosten edistämiseksi. Aalto-yliopisto puolestaan toimii koordinaattorina ohjelmassa nimeltä Communications Engineering and Data Science (CoDaS), joka houkuttelee insinööriopiskelijoita Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Koulutusohjelma pyrkii edistämään tulevaisuuden insinöörien tekoäly- ja tietotaito-tuntemusta, tarjoten opintoja ja osaamista myös verkkotekniikan, tietojenkäsittelytieteen ja tietoliikenteen opiskelijoille.  Vaikka jotkut maisteriohjelmat ovat jo alkaneet ottaa näitä käsitteitä opetussuunnitelmaan, harvat ohjelmat käsittelevät molempia alueita integroidusti tavalla, jota uusi ohjelma tulee tekemään.

Erasmus Mundus -ohjelma täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Ohjelman vaikutus on ollut keskeinen eurooppalaisten kansainvälisten yhteisohjelmien kehittämisessä. Suomalaiset yliopistot ovat olleet mukana ohjelmassa alusta asti. Suomessa ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan on kehitetty muuttamalla muun muassa kansallista lainsäädäntöä koskien kansainvälisten yhteistutkintojen pituutta. Osallistuvat korkeakoulut ovat myös nostaneet aktiivisesti kansalliseen keskusteluun kansainvälisiä yhteisohjelmia koskevia kysymyksiä, kuten ohjelmien yhteiset tutkintotodistukset tai lukukausimaksukäytänteet.

Myönnetty tuki 

Vuoden 2023 hakukierroksella rahoitetut Erasmus Mundus -maisteriohjelmat, joissa mukana suomalainen korkeakoulu:

  • Sustainable Information Technologies for Societies Joint Masters, Tampereen yliopisto partnerina
  • EUROPHOTONICS, Tampereen yliopisto partnerina
  • Erasmus Mundus Joint Master Redesigning the Post-Industrial City, Oulun yliopisto partnerina
  • RE_PLAY: EUROPEAN JOINT MASTERS IN GAMES, Aalto-yliopisto partnerina
  • MSc in Smart Cities and Communities, Vaasan yliopisto partnerina
  • Erasmus Mundus Joint Master Programme in Imaging, Tampereen yliopisto koordinaattorina
  • Communications Engineering and Data Science, Aalto-yliopisto koordinaattorina
  • Sekä yksi ohjelma, jonka tiedot eivät vielä ole julkaistu komission Funding and Tenders -portaalissa

Vuoden 2023 hakukierroksella rahoitetut Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluhankkeet, joissa mukana suomalainen korkeakoulu:

  • Towards International Master in B2B Sales, Turun ammattikorkeakoulu koordinaattorina

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien haut 2020–2023 ja suomalaisten osallistuminen.

VuosiMyönnetty rahoitusHakemusten määräRahoitettuja ohjelmia yhteensäSuomalaiset korkeakoulut hakemuksissaSuomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori/partneri + assosioitu partneri)Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)
2023n. 154 milj. €9132192/6 + 235 %
2022n. 137 milj. €583060/352%
2021122 milj. € 682781/139%
2020161 milj. €9740123/541%

 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun haku 2021–2023 ja suomalaisten osallistuminen.

VuosiMyönnetty rahoitusHakemusten määräRahoitettuja ohjelmia yhteensäSuomalaiset korkeakoulut hakemuksissaSuomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori)Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)
2023n. 3,2 milj. €145584148%
2022n. 3,4 milj. €122622151%
20212 milj. € 148422028%

 

Erasmus Mundus -toimintojen neljäs hakukierros avautuu loppusyksystä 2023 ja sen arvioidaan päättyvän helmikuussa 2024.

Mikä on Erasmus Mundus  -maisteriohjelma? 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia, useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Maisteriohjelmaan sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelijoille on tarjolla huomattavia apurahoja, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisesta korkeakoulusta.

Mitä on Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun rahoitus? 

EMDM-rahoituksen turvin luodaan yhteyksiä ja käynnistetään yhteistyötoimia Erasmus Mundus -maisteriohjelman perustamiseksi. Rahoitusta haetaan, kun konsortiolla on kiinnostusta yhteistutkinto-ohjelman järjestämiseen, mutta ei vielä valmiutta ohjelman käynnistämiseen.