Uutinen

Erasmus+ -ohjelman Eurooppalaiset yliopistot -verkostojen oikeudellista asemaa ja eurooppalaista tutkintojen laatuleimaa pilotoivan haun tulokset julki

Ajankohtaista Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Komissio on myöntänyt rahoituksen yhteensä kymmenelle projektille, joiden tehtävänä on testata uusia eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön muotoja. Rahoitusta oli jaossa yhteensä kaksi miljoonaa euroa yksittäisen projektin rahoituksen ollessa enintään 200 000 euroa
Neljä henkilöä asettaa muistilappuja seinälle.

Komissio on myöntänyt rahoituksen yhteensä kymmenelle projektille, joiden tehtävänä on testata uusia eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön muotoja. Rahoitusta oli jaossa yhteensä kaksi miljoonaa euroa yksittäisen projektin rahoituksen ollessa enintään 200 000 euroa. Käynnistyvät hankkeet toteuttavat komission tavoitteita eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventämisestä ja eurooppalaisen koulutusalueen luomisesta. Hyväksytyissä hankkeissa on edustettuna 21 Eurooppalaiset yliopistot -verkostoa sekä yli 90 korkeakoulua.

Kuudelle projektille myönnettiin rahoitus eurooppalaista tutkintojen laatuleimaa (European degree label) testaavalle aloitteelle. Projekteissa on yliopistoverkostojen lisäksi mukana myös kansallisia viranomaisia, ministeriöitä ja muita sidosryhmiä.

Neljä projektia lähtee selvittämään yliopistoverkostojen oikeudellista aseman (European legal status) perustamista ja mahdollisuuksia. Hankkeiden tavoitteena on mahdollistaa yliopistoverkostojen rakenteellinen yhteistyö mm. yhteisrekrytointeja ja laajempaa tietojen ja resurssien jakamista varten.

Suomalaisia korkeakouluja on mukana pilottihankkeissa partnereina. Tampereen yliopisto on mukana oikeudellista asemaa selvittävässä ESEU A European Status for ECIU University -hankkeessa. Aalto -yliopisto on mukana eurooppalaista tutkintomerkintää selvittävässä ETIKETA FilmEU Degree label -nimisessä hankkeessa. Lisäksi osa suomalaisista korkeakouluista on edustettuina molemmissa hanketyypeissä liitännäisjäseninä omien Eurooppalaiset yliopistot -verkostojensa kautta.

Suomalaiset korkeakoulut ovat osallistuneet Erasmus+ Eurooppalaiset yliopistot -verkostoihin aktiivisesti aloitteen pilottivaiheesta vuodesta 2019 lähtien. Tällä hetkellä 14 suomalaista korkeakoulua on jäsenenä Eurooppalaiset yliopistot -verkostoissa. Vuoden 2023 Eurooppalaiset yliopistot –hakukierros päättyi 31.1.2023. Rahoitusta haki 65 allianssia, joista 26 haki tukea olemassa oleville kansainvälisille yhteistyöverkostoille ja 39 uuden Eurooppalaiset yliopistot -allianssin perustamiseen.