Uutinen

Erasmus+ -ohjelman yhteistyöhankkeet kiinnostivat kevään 2023 hakukierroksella

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Kevään 2023 hakukierroksella haettiin innokkaasti rahoitusta Erasmus+ -yhteistyöhankkeisiin. Hakemusten määrä kasvoi kaikilla sektoreilla. Yhtenä syynä voi olla kevyempi hallintomalli ja tehostettu tuki uusille toimijoille.
Kolme ihmistä pöydän ääressä kokouksessa.

Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden kevään haussa saatiin yhteensä 195 hakemusta, joista 129 koski kumppanuushankkeita ja 66 pienimuotoisia kumppanuushankkeita. Vuoden 2022 kevään haussa hakemuksia jätettiin yhteensä 102 kappaletta, joten hakemusten määrä lähes kaksinkertaistui. 

Laajempien kumppanuushankkeiden hakemusmäärät kasvoivat

Laajempien kumppanuushankkeiden hakemusmäärä kasvoi kokonaisuudessaan lähes 80 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Aikuiskoulutusorganisaatioiden hakemusten määrä kasvoi yli 50 %:lla ja muilla koulutussektoreilla se tuplaantui. Nuorisoalalla hakemusten määrä nousi neljäsosalla. Hanketyyppi tähtää toiminnan kehittämiseen ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistamiseen. 

Kaavio, jossa vertailu Erasmus+ kumppanuushankkeiden hakemusmääristä keväällä 2022 ja keväällä 2023.

– Korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden hakemusmäärä palasi aiemmalle tasolleen viime vuoden hiljaisemman hakukierroksen jälkeen. Tämä voi selittyä sillä, että kertakorvausmalli oli nyt haussa toista kertaa ja alkaa olla tutumpi hakijoille. Kehitimme myös hakuneuvontoja saadun palautteen ja toiveiden mukaan. Lisäksi vuonna 2020 kahdella hakukierroksella myönnettiin suuri määrä hankkeita ja ne alkavat nyt päättyä, kertoo ohjelma-asiantuntija Outi Tomperi Opetushallituksesta. 

Ammatillisessa koulutuksessa ja nuorisoalalla haettiin runsaasti pienimuotoisia kumppanuushankkeita

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden kokonaismäärä yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna: hakemusmäärät nousivat 30:stä 66:een. Hanketyypin hakemusmäärää kasvattivat erityisesti ammatillinen koulutus ja nuorisoala, joilta tulleiden hakemusten määrä kolminkertaistui. 

Kaavio, jossa vertailu Erasmus+ pienimuotoisten kumppanuushankkeiden hakemusmääristä keväällä 2022 ja keväällä 2023.

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet on suunnattu erityisesti uusille toimijoille ja pienemmille organisaatioille. Niiden avulla voi testata, kokeilla tai kehittää erilaisia toimintatapoja tai menetelmiä ja luoda pohjaa yhteistyöverkostolle.

Seuraava hakukierros tulossa syksyllä 

Yhteistyöhankkeiden rahoitusta haettiin yhteensä yli 41 miljoonaa euroa. Rahoitusta on vuonna 2023 tarjolla reilut 10 miljoonaa euroa, kasvua 24 % edelliseen vuoteen verrattuna. Haun tuloksista tiedotetaan kesäkuussa.
Yhteistyöhankkeisiin haetaan rahoitusta kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä on tulossa vielä toinen hakukierros, jossa ovat haettavana kaikkien sektorien pienimuotoiset kumppanuushankkeet sekä nuorisoalan kumppanuushankkeet. 

Vuonna 2023 Erasmus+ -avustuksia on Suomessa Opetushallituksen kautta jaossa yhteensä lähes 58 miljoonaa euroa. Lisäksi suomalaiset organisaatiot voivat hakea rahoitusta suoraan Euroopan komissiosta hallinnoitaviin Erasmus+ -toimintoihin.