Uutinen

EU-ohjelmissa rajoitetaan EU-rahoituksen myöntämistä tietyille unkarilaisille organisaatioille

Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
EU-ohjelmissa rajoitetaan EU-rahoituksen myöntämistä tietyille unkarilaisille julkisten säätiöiden ylläpitämille korkeakouluille ja muille organisaatioille johtuen Unkarin rikkomuksista EU:n oikeusvaltioperiaatteita vastaan.
Euroopan unionin lippu

EU:n komission ohjeiden mukaan Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa ei voida 22.12.2022 lukien tehdä uusia rahoituspäätöksiä tai allekirjoittaa avustussopimuksia sellaisille hankkeille, joissa koordinaattorina tai partnerina on unkarilainen rajoituksen piirissä oleva organisaatio. Sen sijaan aiemmin myönnettyä rahoitusta tämä rajoite ei koske.
 
Rajoitteen kohteena on 32 julkista säätiötä, joiden toiminta kattaa mm. 21 Unkarin noin 50:stä korkeakoulusta. Lisäksi listalla on muita koulutus- ja kulttuurialan toimijoita. 

Erasmus+- ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien näkökulmasta päätöksen vaikutukset ovat seuraavat: 

Rajoitteen piirissä olevat unkarilaiset organisaatiot eivät ole kelpoisia toimimaan koordinaattorina tai partnerina hankehakemuksessa vuoden 2023 Erasmus+- ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hakukierroksella. Jos hakemuksessa on mukana rajoitteen piirissä oleva unkarilainen organisaatio, kyseinen organisaatio voidaan hakemuksen hyväksymisvaiheessa jättää ulos, jos se ei vaikuta hankekonsortion minimikoon täyttymiseen tai hankkeen koordinaattorille voidaan antaa mahdollisuus vaihtaa partneri johonkin toiseen, jos hanke on mahdollista toteuttaa suunnitellusti muutoksista huolimatta. On suositeltavaa valmistella hankehakemus niin, että unkarilaisen organisaation mahdollinen poisjäänti hankkeesta ei vaikuta hankkeen kelpoisuuteen tai sen toteuttamissuunnitelmiin.

Tämä menettely koskee sekä Opetushallituksesta haettavia Erasmus+ -ohjelman KA1- ja KA2-hankkeita että EACEA:sta haettavia Erasmus+ -ohjelman hanketoimintoja.

Tämä päätös ei vaikuta korkeakoulujen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen Suomesta Unkariin, vaikka vaihdot kohdistuisivat rajoitteen piirissä oleviin korkeakouluihin, sillä vaihtojen Erasmus+ -rahoitus myönnetään suomalaiselle korkeakoululle. Rajoitus ei myöskään koske liikkuvuutta Unkarista Suomeen, jos Erasmus+ -rahoitus on myönnetty korkeakouluille ennen päätöksen voimaantuloa. Jos päätös säilyy voimassa, tarkoittaa se kuitenkin sitä, etteivät rajoitteen piirissä olevat unkarilaiset korkeakoulut voi saada Erasmus+ -rahoitusta vuoden 2023 hakukierroksella, joten sillä on vaikutuksia Unkarista muihin maihin suuntautuvaan liikkuvuuteen lukuvuodesta 2023-24 alkaen. On kuitenkin huomioitava, että kaikki unkarilaiset korkeakoulut eivät ole rajoitteen piirissä, joten ne voivat järjestää liikkuvuutta normaalisti.
 
Tämä EU:n komission päätös on väliaikainen ja komissio voi kumota sen, jos sille ei enää ole tarvetta.