Uutinen

EU:n ja musiikkikentän vuoropuhelu vahvistuu

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Euroopan komissio tiivistää vuoropuheluaan eurooppalaisen musiikkikentän kanssa. Se on valinnut Eurosonic Noorderslagin Alankomaista koordinoimaan 4-vuotista ohjelmaa, jonka puitteissa järjestetään kohtaamisia musiikkikentän toimijoiden ja päätöksentekijöiden kesken.
Konserttilava, purppuranväriset valotehosteet, savua ja yleisön ylös nostettuja käsiä.

Eurosonic Noorderslagin lisäksi Music Moves Europe – Stregthening the dialogue on music -ohjelmaa ovat toteuttamassa ARTmania Romaniasta, Linecheck Italiasta, MaMa Ranskasta, Reeperbahn Festival Saksasta ja Tallinn Music Week Virosta.

Nämä toimijat järjestävät tulevina vuosina kaksi EU-tason konferenssia sekä useita dialogitapaamisia keskeisten eurooppalaisten musiikkialan tapahtumien yhteydessä. Tavoitteena on tuoda alan toimijat, päättäjät ja muut sidosryhmät yhteen ja vahvistaa vuoropuhelua alan kehityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä alaan vaikuttavista EU-politiikoista ja rahoitusmahdollisuuksista. Yhdessä haetaan näkemystä eurooppalaisesta ”musiikin ekosysteemistä”.

Ensimmäinen vuoropuhelutapaaminen järjestetään Tallinn Music Week -festivaalin yhteydessä toukokuussa 2023.

Music Moves Europe (MME) on Euroopan komission aloite, jota on toteutettu vuodesta 2015 saakka ja vuodesta 2021 alkaen osana Luova Eurooppa -ohjelmaa läheisessä vuoropuhelussa Euroopan musiikkikentän toimijoiden kanssa. MME tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja, edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Lisäksi sen puitteissa jaetaan vuosittain pop-musiikin Music Moves Europe Talent Awards -palkinnot.