Uutinen

Euroopan komissiolta useiden miljoonien rahoitus Suomen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Komission rahoittamasta Erasmus+ Centres of Vocational Excellence -toiminnosta saatiin useiden miljoonien rahoitus Suomeen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Viime syksynä ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt -haussa rahoitettiin 13 hanketta, joille myönnettiin rahoitusta yhteensä noin 47 miljoonaa euroa. Kaksi rahoitetuista hankkeista on Suomesta koordinoituja.
Kaksi tuulivoimalaa vihreässä peltomaisemassa.

Hakemuksia jätettiin 76 kappaletta, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Neljässä hyväksytyssä hankkeessa on mukana yhteensä 18 suomalaista organisaatiota, esimerkiksi ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja yrityksiä. Tuki yksittäiselle huippuyksikölle voi olla jopa neljä miljoonaa euroa, joten kyse on merkittävästä kehittämisrahasta.

Suomalaishankkeilla edistetään vihreää siirtymää autoalalla ja energiasektorilla

Suomesta koordinoidut hankkeet ovat Omnian Auto-Cove 2.0: Greening Europe with support of Clean-tech-vehicle education ja Vaasan ammattikorkeakoulun hanke H2Excellence: Fuel Cells and Green Hydrogen Centers of Vocational Excellence towards affordable, secure, and sustainable energy for Europe.

Omnian koordinoimassa hankkeessa kehitetään autoalan koulutusta vastaamaan alan osaamistarpeita. Hankkeessa tuotetaan opetuskokonaisuuksia uusien käyttövoimien autojen korjaukseen ja huoltoon. Hankkeeseen osallistuu seitsemän ammattikoulua, kolme ammattikorkeakoulua, viisi autoalan yritystä ja yksi tutkimusinstituutti seitsemästä maasta.

Vamia on mukana Vaasan ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään asiantuntemusta ja koulutusta vihreän vetyenergiateknologian ja -sovellusten alalla. Hankkeessa on mukana 21 partneria viidestä maasta. Kaikkien partnereiden agenda ja strategiat keskittyvät vahvasti vihreään vetyyn.

- On hienoa olla mukana kehittämässä tulevaisuuden vihreää osaamista ja koulutusta. Uusi vihreä osaaminen vahvistaa sekä Suomen että Euroopan kilpailukykyä ja auttaa meitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita, iloitsee Vamian kansainvälisyyspäällikkö Katarina Sandbacka. 

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt vastaavat elinkeinoelämän tarpeisiin

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden (Centres of Vocational Excellence, CoVE) tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen toimijoita mukauttamaan koulutustarjontaansa elinkeinoelämän tarpeisiin. Huippuyksiköt kokoavat yhteen partnerimaiden alueellisia kumppaneita kuten ammatillisen koulutuksen tarjoajia, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä ja viranomaisia. 

Seuraava haku päättyy 8.6.2023.