Uutinen

European Platform for Urban Greening -hanke tarttuu viheralan tulevaisuuden haasteisiin

Hankkeet Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Nuori tekee käsillä sydänmerkin

Tamperelainen AhlmanEdu on mukana hollantilaisvetoisessa European Platform for Urban Greening (EPLUG) -hankkeessa. Centres of Vocational Excellence (CoVE) -rahoitteisen Erasmus + -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja taitoa ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, biodiversiteetistä ja ihmisten hyvinvoinnista urbaanissa elinympäristössä. Hankkeen aikana on tarkoitus rakentaa eurooppalainen yhteistyöalusta, jonka kautta eri maat jakavat tietämystään ja osaamistaan tulevaisuuden haasteisiin vastaavasta viheralasta. Termi ’urban greening’ on käännetty suomeksi ”urbaani lähivihreä”, mikä viittaa luontoon ja viherympäristöön erityisesti kaupunkilaisten elinympäristöissä. 

Arjessa tapahtuvaa kehittämistä yhteistyössä hankkeen avulla

AhlmanEdun projektipäällikkö Kaisa Koskelinin mukaan hanketyyppinä CoVE on suositeltava, sillä hankkeessa voidaan innovoida ja kehittää alaa laajasti. Kehittämiskohteet voivat olla pieniä tai isoja asioita, ja hanke tarjoaa ”alustan” kehittämiselle, kokeiluille sekä uusien ratkaisujen luomiselle arjessa. Koskelin kertoo, että on tehnyt aiemman työuran yrityksessä ennen siirtymistä oppilaitoksen palvelukseen, joten tästä taustasta käsin oli helppo lähteä vetämään yrityksen ja oppilaitoksen haastevyyhtiä. Koskelinin mukaan eri maiden yhteinen hanke lähentää oppilaitosten ja yritysten vuorovaikutusta, tosin hankkeen alkuvaiheessa yhteisten tavoitteiden määrittely vaati työtä. Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille etu, sillä hankerahoituksen avulla voi kehittää omaa toimintaa. Hankkeessa voidaan myös testata hankekumppaneiden hyväksi kokemia malleja. Esimerkkinä tästä Koskelin kertoo, että hollantilaisella hankekumppanilla on käytössä hybridimalli, jossa sama henkilö on sekä yrityksen että oppilaitoksen palkkalistoilla.

Tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä on hankkeen parasta antia

CoVE -hankkeet edellyttävät tiivistä yhteistyötä oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden välillä. Niiden avulla voidaan kehittää uusia oppimismalleja ja pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat opiskelijoiden oppimista ja parantavat ammatillisen koulutuksen laatua. Koskelinin mukaan EPLUG-hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja luoda malleja siihen, miten oppilaitokset ja yritykset puhuisivat yhteistä kieltä, tutkia mitkä osa-alueet vaativat innovointia, sekä negatiivisten signaalien minimointi alalla. Tämän lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta urbaanista lähivihreästä yritysten työntekijöille. Hankkeen mahdollistavana ja ohjaavana kumppanina on Tampereen kaupunki. AhlmanEdulla hanke on vahvistanut kumppanuuksia alueellisesti ja tavoitteena onkin luoda pysyviä kumppanuuksia. Koskelinin mukaan hankkeessa on ollut parasta se, kun saadaan asiantuntijaluentoja oppilaitokseen hankeyhteistyön kautta. Yhteistyökumppaneiden asiantuntijaluennoista opiskelijat saavat käytännön oppia ja hankkeessa saatuja oppeja voidaan hyödyntää molempiin suuntiin.

Hankkeella konkreettista hyötyä

AhlmanEdulla hankkeessa on kerrytetty oppeja erityisesti puutarha-alan perustutkintoon ja Luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarhanhoito -tutkinnonosaan. Tutkinnonosaa tarjotaan myös työelämäkumppaneille Pirkanmaan alueella. Hankkeessa korostuu elinikäinen oppiminen, sillä hankkeen piirissä käydään rikasta keskustelua, ja myös hankkeessa mukana olevat työelämän edustajat oppivat. Koskelinin mukaan hankesuunnitelmaan rakennettu liikkuvuus on iso mahdollisuus niin opiskelijoille, opettajille kuin yritysten edustajille. Huhtikuussa Tampereella ja Hollannissa järjestetään ”Urban Greening Week”, jossa kansainväliselle tiimille annetaan yhdessä ratkaistavaksi haaste.  Kaikki hankkeessa saadut opit ovat Koskelinin mukaan tärkeitä. Jokainen partneri tuo yhteistyöhön oman vahvuusalueensa ja tarjoaa koulutusta muille hankekumppaneille sen mukaisesti. Ahlmanin erityisosaamista on maaperän ravintoverkot, Hollannissa on osaamista kasvikattojen ja viherseinien rakentamisesta. Espanjassa ja Tanskassa osataan veden kiertokulku, sillä kuivat kaudet ovat siellä haasteena. Vaikka Suomessa kuivuus ei ole vielä ongelma, tulevaisuudessa voi olla toisin, Koskelin toteaa.

Hankkeessa luotuja suhteita pyritään pitämään yllä myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Opettajat, jotka ovat mukana hankkeessa ovat saaneet arvokkaita kontakteja muista maista. Tämä on myös yksi tapa pysyä alan uusimman tiedon äärellä ja aina löytyy joku, jolta voi kysyä. Myös jatkohanke on suunnitteilla.

Mikä on Erasmus+ Centres of Vocational Excellence (CoVE)?

Erasmus+ Centres of Vocational Excellence (CoVE) -hankkeet ovat Euroopan komission rahoittamia hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ja kehittää ammatillista koulutusta Euroopassa. Näillä hankkeilla halutaan parantaa ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön laatua sekä lisätä niiden yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti.

Erasmus+ CoVE -hankkeilla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen laatua ja tehokkuutta sekä parantamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia saada hyvää koulutusta ja löytää työpaikkoja. Hankkeilla halutaan myös edistää innovaatioita ammatillisessa koulutuksessa ja tarjota uusia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen haasteisiin.

Hakuaika CoVE-hankkeisiin päättyy 8.6.2023

TEKSTI: Sari Huttunen