Uutinen

Globaalin etelän koordinaattorien tapaamisessa nähtiin antoisia työpajoja ja keskusteluja

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Globaali yhteistyö Erasmus+ HEI ICI / HEP Team Finland Knowledge Koulutuksen kehittäminen
Suomalaiset toimijat, jotka ovat mukana globaalin etelän kumppanuuksissa, kokoontuivat Hakaniemessä 24.-25. lokakuuta 2023 Opetushallituksen järjestämään tapahtumaan. Osallistujat syventyivät projektien kehitykseen, parhaisiin käytäntöihin ja eettisen yhteistyön periaatteisiin.
Yhteiskuva osallistujista, jotka seisovat rivissä

Kahden päivän aikana ‘Focus on the Global South’ -tilaisuus toivotti tervetulleeksi yli 80 osallistujaa yli 25 koulutusorganisaatiosta ympäri Suomea. 

Tapahtuma toi yhteen globaalin etelän yhteistyöhankkeiden asiantuntijoita, keskittyen erityisesti korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen henkilöstöön HEI ICI-, TFK- ja Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeissa, sekä muissa globaaleissa ja kahdenvälisissä projekteissa.  

Tapahtuman tavoite oli luoda foorumi, jossa projektien edustajat pääsevät jakamaan kokemuksia ja oivalluksia muovatakseen yhdessä globaalin etelän yhteistyön tulevaisuutta. 

Laaja-alaisten teemojen tarkastelua YK:n päivänä 

Tapahtuman ensimmäinen päivä keskittyi Opetushallituksen globaalin etelän toimijoita yhteisesti koskettaviin teemoihin ja tavoitteisiin.  

Tilaisuuden ajoittuminen maailmanlaajuista yhtenäisyyttä symboloivalle juhlapäivälle, Yhdistyneiden kansakuntien päivälle 24. lokakuuta, antoi päivän ohjelmalle lisää syvyyttä ja merkitystä. Maija Airas, Opetushallituksen kansainvälisen korkeakoulutusyhteistyön yksikön päällikkö, viittasi tähän sattumaan tervetulopuheessaan. 

“Kokoontuminen tänään YK:n päivänä muistuttaa meitä sitoutumisestamme globaalien kumppanuuksien ja ymmärryksen edistämiseen. Opetushallituksessa yksi ajankohtaisista painopisteistämme on Suomen Afrikka-strategia, joka pyrkii monipuolistamaan ja vahvistamaan suhteitamme Afrikan maihin." 

Valokuva Opetushallituksen Maija Airaksesta puhumassa yleisön edessä
Maija Airas avaamassa tapahtuman tiistaina, lokakuun 24. päivänä

Maija Airaksen tervetulopuheen jälkeen ohjelma eteni päivän sessioihin.

Ohjelma-asiantuntija AnneSophie Hokkanen Opetushallituksesta esitteli osallistujille tarjolla olevaa tukea yhteistyölle globaalin etelän kanssa. Mukana oli puheenvuoro Iina Soirilta, TFK-asiantuntijalta Etelä-Afrikassa, joka tarjosi ajankohtaisen katsauksen korkeakouluyhteistyön ja TFK:n palveluihin alueella. 

Tämän jälkeen Marjo Mäenpää, Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskuksen (FinCEED) yksikönpäällikkö, astui lavalle kohdistaen puheenvuoronsa asiantuntemuksen tarjoamisen tärkeyteen maailmanlaajuisen oppimiskriisin ratkaisemisessa. 

Keskinäistä oppimista kohtaamisten kautta

Iltapäivällä ohjelma jatkui paneelikeskustelulla, joka esitteli projektien menestystarinoita eri alueilta. 

Paneelin kolme jäsentä, Irmeli Maunonen-Eskelinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Liisa Timonen Karelia-ammattikorkeakoulusta ja Dipjoy Chakma Helsingin yliopistosta, jakoivat monipuolisia kokemuksiaan yleisölle. 

Keskustelunaiheet vaihtelivat tarveanalyysin tärkeydestä luottamuksen rakentamiseen kumppanuuksissa. Yksi panelisti korosti: "Tarpeiden tunnistaminen on projektin ensimmäinen askel. Kyse ei ole siitä, mitä oletamme voivamme tarjota, vaan vielä tärkeämpää, todellisten tarpeiden ymmärtämistä."

Panelistit tunnustivat pohjatyön, niin kutsutun jalkatyön merkityksen, korostaen kuinka kasvokkain käydyt keskustelut rakentavat luottamusta ja yhteisymmärrystä. 

Keskusteluissa käsiteltiin myös projektien jatkuvuutta. Jatkuvuuden ylläpitämiseksi nähtiin tarpeellisena organisaation johdon sitouttaminen projektiin sen alkuvaiheessa ja yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa.

Valokuva yleisön jäsenestä puhumassa mikrofoniin
Yleisön jäsenet jakoivat oivalluksiaan päivän aikana

Iltapäivä jatkui eettisten ohjeiden työpajalla, jota veti vastaava asiantuntija Sini Piippo Opetushallituksesta. Työskentely pöytäryhmissä herätti tiivistä keskustelua eettisten kumppanuuksien haasteista ja vivahteista. 

Yksi osallistuja totesi: "Me kaikki opimme prosessin aikana. Virheiden tekeminen on OK. Näiden virheiden kautta ymmärrämme todella työmme syvyyden." 

Valokuva osallistujista ryhmäkeskusteluissa
Osallistujat syventyneinä ryhmäkeskusteluihin eettisten ohjeiden työpajassa

Kun päivä alkoi lähestyä loppuaan, Anna-Maria Strengell, viestintäasiantuntija Opetushallituksessa, otti fasilitaattorin roolin käytännönläheisessä työpajassa, joka keskittyi vaikutukseen ja vaikutusajatteluun projektiviestinnässä. Osallistujat pääsivät työskentelemään harjoituksen parissa, joka rohkaisi heitä soveltamaan työpajassa keskusteltuja teemoja. 

Päivä päättyi loppupuheenvuoroon Johanna Kivimäeltä, São Paulossa sijaitsevalta TFK-asiantuntijalta, joka liittyi tapahtumaan etäyhteydellä ja toi terveiset Latinalaisen Amerikan korkeakoulutussektorilta. 

Tiedontäyteisen päivän jälkeen osallistujat poistuivat katseet jo seuraavassa, ohjelmakohtaisessa päivässä, joka lupasi lisää verkostoitumismahdollisuuksia ja keskusteluja.

Osallistujat eivät joutuneet pettymään, sillä tapahtuman toinen päivä lunasti lupauksensa, ja monet sanoittivat sen päätteeksi kiitoksensa antoisista keskusteluista.