Uutinen

Haemme urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeiden (KA1) arvioijia Erasmus+ -ohjelmaan

Ohjelmat Liikunta ja urheilu Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Liikunta
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista ja globaalia yhteistyötä. Haemme asiantuntijoita arvioimaan liikunnan ja urheilun liikkuvuushankehakemuksia (KA1) arviointipooliimme. Kerro hakemuksessa osaamisesi ja kokemuksesi erityisesti liikkuvuushankkeista.
Ihminen tietokoneen ääressä kirjoittamassa

VALINTAKRITEERIT

Arvioijalta edellytetään

  • kiinnostusta liikunnan ja urheilun toimialaan
  • Erasmus+ ohjelman tuntemusta
  • kykyä itsenäiseen arviointityöhön ja taitoa lukea hakemuksista oleelliset tiedot ja kirjoittaa hakijalle selkeä arviointipalaute
  • kykyä arvioida hankkeiden budjetteja
  • riittäviä tietoteknisiä taitoja ja riittävää kielitaitoa (suomi, ruotsi ja englanti)
  • lisäksi arvostamme kokemusta vastaavanlaisista arviointitehtävistä

Opetushallitus laatii hyväksytyistä arvioijista arviointipoolin. Opetushallitus kutsuu arviointitehtävään tarvittavan määrän arvioijia kunkin hakukierroksen alkaessa.

ARVIOINTITYÖN AIKATAULU JA JÄRJESTELYT

Alustava aikataulu

Erasmus+ Sport urheiluhenkilöstön liikkuvuushankkeiden avustushaku järjestetään vuosittain keväällä ja tarvittaessa myös syksyllä. Hankehakemuksia arvioidaan yleensä maalis-huhtikuussa ja mahdollisten syksyn hakujen kohdalla loka-marraskuussa

Hakemusten arviointityön määrä kokouksineen vaihtelee (useimmiten yhteensä 210 päivää).

Koulutus

Arviointityö pohjautuu Euroopan komission määrittämiin arviointikriteereihin ja -ohjeisiin. Toimitamme arvioijille kaiken arviointityön kannalta oleellisen materiaalin. Arviointityö tehdään itsenäisesti etätyönä verkkotyökaluja käyttäen.

Ennen arviointityötä koulutamme kunkin hakukierroksen arvioijat. Samoin loppuraporttien arvioijat saavat perehdytyksen tehtävään.

ARVIOINNISTA MAKSETTAVA PALKKIO

Arvioijille maksetaan arvioinnista palkkio. Arviointi tapahtuu etänä ja kokoukset järjestetään suurimmaksi osaksi Teamsin välityksellä. Matkakulut mahdollisiin fyysisesti järjestettäviin koulutus- ja arviointikokouksiin korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Olemme määritelleet KA1 hakemuksille ja loppuraporteille laskennallisen työmäärän, jonka perusteella maksamme palkkion.

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN JA VALINTAMENETTELY

Täytä hakemuksesi verkossa viimeistään 25.11.2023. Hakulomake löytyy tämän sivun alta.