Uutinen

Hammastekniikan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Terveys- ja hyvinvointialat
Kalenteri

Hammasteknillinen ala kehittyy tulevaisuudessa digitalisuuden suuntaan, mutta nähtävissä on kuitenkin se, että käsityön osuus säilyy edelleen. Erilaisilla koneilla ja tietokoneavusteisilla toiminnoilla ei pystytä kokonaan korvaamaan käsillä tehtävää työtä. Joitakin uudentyyppisiä työmenetelmiä saattaa tulla vanhojen tilalle tai rinnalle, mutta alalla säilyy edelleen käsityömäinen työskentely.

Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti valmistaa työssään erilaisia hammasproteeseja ja purennan sekä oikomisen hoitamiseen tarvittavia laitteita. Työ vaatii kädentaitojen lisäksi hahmottamiskykyä, digitaalista osaamista, hienomotoriikkaa ja tiimityöskentely taitoja.

Esteettinen hammashoito on kasvanut jonkin verran ja se tuo työlle toisenlaisia näkökulmia. Toki väestössä on edelleen paljon proteettisten kojeiden käyttäjiä ja näiden kojeiden käyttäminen vaatii myös huolto- ja korjaustöitä.

Hammastekniikan perustutkinnon tutkinnon uudistusta tehtiin yhdessä työ- ja elinkeinoelämän sekä koulutuksen järjestäjän kanssa. Perusteita uudistettaessa työelämän asiantuntijat olivat mukana kehittämisen eri vaiheissa. Työelämästä tulleet osaamistarpeet ja palautteet huomioitiin uudistusta tehtäessä. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta nykyiset, vuonna 2017 uudistuneet tutkinnon perusteet ovat olleet varsin toimivat, eikä suurempia muutostarpeita ole juuri tässä kohdassa myöskään työelämältä tullut.

Uudistuneissa tutkinnon perusteissa ammatillisten tutkinnon osien kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta vahvistettiin ja sisältöjä tarkistettiin. Osaaminen kuvattiin ammattitaitovaatimuksina ja selkeinä työprosesseina. Uudistuksella pyrittiin vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. Samalla otettiin käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö.

Uudistuneisiin tutkinnon perusteisiin lisättiin teknologisten ja digitaalisten osaamisten kuvaamista, jotta tutkinnon perusteet palvelisivat paremmin työelämän tarpeita ja kehitystä myös tulevaisuudessa. Aseptiseen työskentelyyn liittyvä ammattitaitovaatimus lisättiin jokaiseen ammatilliseen pakolliseen tutkinnon osaan työn viimeistelyvaiheeseen.

Tutkinnon osasta Kaupallinen toiminta hammasalalla luovuttiin. Tutkinnon osan tuottamaa osaamista ei nähdä enää nykyisessä työelämässä tarpeelliseksi.

Uudistuneet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2024.

Hammastekniikan perustutkinto

  • Hammastekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
  • Hammastekniikan perustutkintoa opiskelee noin 70 opiskelijaa.
  • Vuosittain valmistuu noin 24 hammastekniikan ammattilaista.
  • Hammastekniikan perustutkinnon suorittaneet tutkintonimike on hammaslaborantti.

    Lisätietoja

Opetusneuvos Mialeena Pärssinen, Opetushallitus, Ammatillinen koulutus yksikkö, mialeena.parssinen [at] oph.fi (mialeena[dot]parssinen[at]oph[dot]fi)

Hammastekniikan perustutkinto