Uutinen

Helsingistä tulee eurooppalaisen luovien alojen innovaatioyhteistyön keskus – KIC aloittaa toimintansa vuonna 2024

Ohjelmat Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Vuoden 2024 alussa toimintansa aloittaa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) kulttuurin ja luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisö (KIC), jonka Pohjois-Euroopan toimipiste sijoittuu Helsinkiin. Aloitteessa pääpartnerina toimii Kiinteistö oy Kaapelitalo, joka tarjoaa tilat Suomessa tapahtuvalle toiminalle. Kaapelitalon johtaja Kai Huotari näkee, että Suomessa käynnistyvä toiminta tarjoaa kulttuurin ja luovan alan toimijoille ainutkertaisen mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Kuvassa on ilmakuva Kaapelitehtaasta.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) lanseerasi vuonna 2022 EIT Culture and Creativity KIC:n eli kulttuurin ja luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisön (Knowledge and Innovation Community, KIC). Muut osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat kattaneet muun muassa ilmastonmuutoksen, energian ja ICT:n aloja.

”Kulttuuri on agendalla korkealla, ja se on hieno juttu”, kommentoi Kai Huotari Euroopan unionin aloitetta. Kulttuurin ja luovien alojen KIC:n perustaminen luo puitteet uusiin rahoitusväyliin ja sitä kautta uusiin mahdollisuuksiin.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo on pääpartnerina mukana kulttuurin ja luovien alojen innovaatioyhteisön konsortiossa. Pohjois-Euroopan toimipiste CLC North (Co-Location Centre), sijoitetaan Kaapelitalon yhtiön tiloihin Helsinkiin. ”Yritämme toimia oman alueemme kulttuurin ja luovan alan toimijoille astinlautana Eurooppaan ja kansainväliseen yhteistyöhön”, painottaa Huotari puhuessaan Kaapelin roolista KIC-toiminnassa.

Yritämme toimia oman alueemme kulttuurin ja luovan alan toimijoille astinlautana Eurooppaan ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Helsingin ollessa yksi kuudesta KIC:n alueellisesta toimipisteestä, on Suomen asema alkavassa innovaatiotoiminnassa keskeinen. Huotari korostaa kuitenkin eurooppalaisen yhteistyön merkitystä, jossa Suomen on oltava aktiivisesti mukana. ”Vaikka Pohjois-Euroopan toimipiste sijoittuu Helsinkiin ja tulee olemaan Helsingistä johdettua, meidän on oltava läsnä muuallakin”, painottaa Huotari. ”Co-location centerit muodostavat ja vahvistavat uutta innovaatioekosysteemiä.”

Kulttuurin ja luovan alan yhteisöä hallinnoi Kölnissä sijaitseva EIT Culture & Creativity GmbH, ja sen muut alueelliset toimipisteet sijoittuvat Amsterdamiin, Barcelonaan, Bolognaan, Košiceen ja Wieniin. Toimipisteet varmistavat sen, että eurooppalainen yhteistyö kattaa monipuolisesti eri alueet Euroopassa tehden KICin toiminnasta saavutettavaa monipuolisesti eri alueellisille toimijoille.

Saavutettavuus on ollut niin ikään Kaapelin periaate jo pitkään. ”Kaapeli on katu-uskottava toimija nimenomaan ruohonjuuritason kulttuuritoimijoille. Kaapelilla on tästä monien vuosien kokemus”, toteaa Huotari.

Mahdollisuuksien tulevaisuus 

Kulttuurin ja luovan alan yhteisön toiminnan tarkoitus on tarjota rahoitusmahdollisuuksia monipuolisesti erilaisten kulttuuritoimijoiden innovaatiotyön. Rahoitusta voivat hakea niin pienet kuin suuret tahot organisaatiomuodosta riippumatta.

Uuden yhteisön toiminta käynnistyy vuoden 2024 alussa. Tästä lähtien kulttuurin ja luovien alojen toimijoille avautuu mahdollisuus hakea rahoitusta, jota kautta pääsee mukaan osaamis- ja innovaatioyhteisöön. Arviolta KICin kautta alan innovaatiotyöhön kanavoituu toisen lähivuosina käynnistettävän KIC:n kanssa noin 300 M€ rahaa seuraavan 15 vuoden aikana.  

Käytännössä kulttuurin ja luovan alojen KICin missio on synnyttää uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, innovaatiota ja edistää eurooppalaista yhteistyötä. Huotari täsmentää, että innovaatiorahoituksessa voi olla kysymys esimeriksi palveluntarjonnan kehittämisessä kulttuurin kentällä.

Vaikka liikkuvia osia on ilmassa, sillä esimerkiksi Helsingin toimipisteen henkilöstö ja johto valitaan vuodenvaihteessa, yhteistyö vaikuttaa jo lupaavalta ja toiminnan potentiaali on suuri. ”Meillä on erittäin hyvät askelmerkit, esimerkiksi yhteistyötä eri yliopistojen kanssa”, kertoo Huotari ja kannustaa hyödyntämään kulttuurin ja luovien alojen innovaatioyhteisön tarjoamia mahdollisuuksia.

Kuvassa on EIT Culture and Creativity KIC:n tapaaminen

Teksti: Dora de Arruda Camara