Uutinen

Huippuosaaminen kokosi eurooppalaisia asiantuntijoita Suomeen

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Taitaja2023 -kilpailun yhteydessä 8.-11.5.2023 järjestettiin kolmipäiväinen Erasmus+ Training and Co-operation Activity (TCA) -seminaari, jossa ammatillisen koulutuksen ja ammattitaitokilpailujen asiantuntijoita 22 eri maasta keskittyi huippuosaamisen kehittämiseen kilpailujen avulla. Temaattisen seminaarin järjestäjinä toimivat Opetushallitus, Skills Finland sekä Taitaja2023 -kilpailun järjestäjä Omnia.
Seminaarin osallistujina oli opettajia ja rehtoreita, jotka toimivat myös valmentajina, ekspertteinä tai kilpailujärjestäjinä.

Ammattitaitokilpailut on hieno näyteikkuna ammatilliseen koulutukseen ja kilpailujen kautta lisätään ammatillisen koulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Kilpailutehtävät haastavat kilpailijat osoittamaan taitonsa ja osaamisensa monipuolisissa tehtävissä paineenalaisena. Kilpailutoiminnan kehittämisen avulla myös ammatillista koulutusta kehitetään ja seminaarissa osallistujat saivat paljon eväitä molempiin.

Seminaarin osallistujina oli opettajia ja rehtoreita, jotka toimivat myös valmentajina, ekspertteinä tai kilpailujärjestäjinä. Oppilaitokset ovat myös aktiivisia Erasmus+ - toimijoita ja osallistujat hakivat seminaarista myös kumppaneita kansainväliseen toimintaan.

Seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden osaamistarpeita ja monelle osallistujalle seminaari oli hieno mahdollisuus tutustua suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen yleisesti ja erityisesti Omniassa. He pääsivät myös näkemään ja kuulemaan suoraan Skills Finlandin asiantuntijoilta sekä kilpailutoimijoilta siitä, miten Suomessa järjestetään ammattitaitokilpailuja ja valmistaudutaan niihin.

Skills Latviassa puuseppälajin eksperttinä toimiva Haralds Laucis kertoi, että hän työskentelee opettajana Riga Art and Media School -koulussa ja hän on työskennellyt eksperttinä jo vuodesta 2011. Kansallisen kilpailun tehtävät laaditaan mahdollisimman lähelle EuroSkills - ja World Skills -kilpailujen vastavia tehtäviä ja osallistumalla kilpailuihin sekä ala että sen opettaminen kehittyy. Ennen vierailuaan Suomessa hän on päässyt tutustumaan Alankomaiden kansallisiin ammattitaitokilpailuihin ja kuultuaan TCA-seminaarista Suomessa hän halusi ehdottomasti osallistua. Seminaarin toisena päivänä osallistujat pääsivät tutustumaan Taitaja2023 -kilpailuihin käytännössä ja Laucis löysi heti oman lajinsa suomalaisen ekspertti -kollegan Marko Varjoksen.

Skills Latviassa puuseppälajin eksperttinä toimiva Haralds Laucis löysi heti oman lajinsa suomalaisen ekspertti -kollegan Marko Varjoksen.

Ukrainalaiset toivovat pääsevänsä mukaan Erasmus+ -hankkeisiin

Seminaarissa esiintyivät myös puhujiksi kutsutut Ukrainan opetusministeriöstä ammatillisen koulutuksen direktoraatista Head of Expert Group on Education Content and Quality Assurance Viktoriia Karbysheva ja metallialan työnantajajärjestön edustaja Valeriia Shmatova. He kertoivat ukrainalaisen ammatillisen koulutuksen tilanteesta ja pyrkimyksistä kehittää huippuosaamista osana WorldSkills -järjestöä vuodesta 2016 lähtien. Ukrainassa on yhteensä yli 220 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa lähes 650 ammatillista oppilaitosta. Oppilaitoksista on sodan aikana tuhoutunut 23 ja 136 on vahingoittunut. Ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisääminen oli jo ennen sotaa yksi keskeinen tehtävä ja jälleenrakennusta silmällä pitäen sen merkitys on vain kasvanut. Karbysheva toivoi kansainvälisen ja eurooppalaisen yhteistyön rakentamista haastavista olosuhteista huolimatta ja toivoi, että suomalaiset oppilaitokset voisivat kutsua ukrainalaisia toimijoita partnereiksi Erasmus+ -ohjelman tuleviin kehittämishankkeisiin ja ammatillisen huippuosaamisen keskuksiin. Karbysheva on valmis välittämään sopivia yhteistyökouluja ja hänen yhteystietonsa voit saada Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut yksiköstä.

Seminaarissa esiintyi myös Ukrainan opetusministeriöstä ammatillisen koulutuksen direktoraatista Head of Expert Group on Education Content and Quality Assurance Viktoriia Karbysheva ja kuvassa oleva metallialan työnantajajärjestön edustaja Valeriia Shmatova.

 TEKSTI: Sari Turunen-Zwinger